Σημαντικές ερωτήσεις-απαντήσεις για τα myDATA, που προέκυψαν από την εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ με τον Αντώνη Ντίνο( μέρος πρώτο)!

0
1055

Δουκέρης Αναστάσιος
Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης
Σύμβουλος επιχειρήσεων-ιδιωτών
Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών-Οικονομολόγων
Υπεύθυνος του taxvoice.gr
6908640340

 

Σημαντικές ερωτήσεις-απαντήσεις για τα myDATA, που προέκυψαν από την εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ με τον Αντώνη Ντίνο( μέρος πρώτο)!

 

Ερώτηση πρώτη:

Τελικά τι θα γίνει με τα πρόστιμα για τα myDATA, το έτος 2022; Υπάρχει κίνδυνος τα myDATA, να είναι ένας νέος ΚΒΣ; Θα καταφέρουμε εν τέλει να έχουμε μια κοινή γλώσσα ελέγχου, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα σε όλο το εγχείρημα;

Απάντηση:

Σύμφωνα με τον κ.Αντώνη Ντίνο, ως προς τις κυρώσεις για τα myDATA για το έτος 2022, ξεκαθαρίστηκε ότι η εγκύκλιος είναι σχεδόν έτοιμη και θα γνωστοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς γίνονται πάντα και οι απαραίτητες επικαιροποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ και του Υπουργού Οικονομικών.

Η επιστημονική μας ομάδα θα σας ενημερώσει άμεσα, με απλό και κατανοητό τρόπο, αμέσως μετά την έκδοση της επίμαχης εγκυκλίου. Οι έως τώρα πληροφορίες, μιλάνε για πρόστιμα σε όσους δεν προβαίνουν σε ανάρτηση και διαβίβαση στην πλατφόρμα και αυτό συνάγεται από το ότι το 2022, πρόκειται για έτος προσαρμογής, αλλά και υποχρεωτικότητας. Η υποχρεωτικότητα, κατά την ΑΑΔΕ, επιβάλλεται για την καθολική συμμετοχή στην πλατφόρμα.

Σχετικά με το αν τα myDATA, είναι μια αναβίωση του παλαιού και γνωστού μας ΚΒΣ, με ψηφιακό τρόπο, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει πως αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

Το σκεπτικό και η νέα φιλοσοφία εδράζονται στην απλοποίηση των διαδικασιών, μέσω της προσυμπλήρωσης των φορολογικών εντύπων, την μείωση περιττών κωδικών στο Ε3 και το ΦΠΑ, καθώς και τον προσανατολισμό στη μείωση του διαχειριστικού κόστους των ελέγχων, με αλλαγή στις διαδικασίες και τα μέσα, αλλά και πιο στοχευμένες και γρήγορες διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει μια «κοινή γλώσσα συνεννόησης και επικοινωνίας», μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και όσο το εγχείρημα προχωράει, θα λύνονται σταδιακά και οι δυσλειτουργίες του, αλλά και θα απλοποιούνται και σε συνεχή βάση τα επιμέρους τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα.

Θέση taxvoice για την πλατφόρμα και τις κυρώσεις:

 Προσωπική μας θέση είναι ότι απαιτείται χρόνος και εκπαίδευση για την ομαλή μετάβαση όλων μας στο νέο εγχείρημα, αλλά και εγρήγορση της ΑΑΔΕ, στο ζήτημα της άμεσης αποκατάστασης των δυσλειτουργιών της πλατφόρμας. Τέλος επιμένουμε πως για τις κυρώσεις, η λογική δεν πρέπει να είναι τιμωρητική, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά επιβάλλεται μια ορθολογική και προπάντων δίκαιη προσέγγιση, με έμφαση στην ουσία και όχι την τυπολατρία!

Ερώτηση δεύτερη:

Ο κλάδος των εφοριακών έχει εκπαιδευτεί επαρκώς για τα mydata; Αν πχ, το Μάρτιο του 2022, μια επιχείρηση ζητήσει επιστροφή ΦΠΑ, θα ζητηθούν από την εφορία, τα παραστατικά, τα βιβλία κλπ, ή θα γίνονται αυτοματοποιημένα οι διαδικασίες λόγω myDATA;

Απάντηση:

Όπως είπε σε εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ ο κ.Ντίνος από την ΑΑΔΕ, το 2022, είναι έτος προσαρμογής όλων μας, αλλά παράλληλα και υποχρεωτικότητας. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα εξειδικευτεί με νεότερη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Αν θέλουμε να αναφέρουμε ένα σύντομο ιστορικό για την εξέλιξη των myDATA, θα λέγαμε πως η ΑΑΔΕ έλαβε την αρχική δέσμευση από τις εταιρείες πληροφορικής το 2018, για την δυνατότητα έναρξης του νέου αυτού εγχειρήματος. Στην συνέχεια έλαβε από τον κλάδο των λογιστών διαβεβαιώσεις περί αυτού. Αυτή την περίοδο, στα τέλη του 2021, ξεκινάει και η επιμόρφωση και διαρκής ενημέρωση του κλάδου των εφοριακών και ελεγκτών.

Από όλη αυτή τη διαδικασία, το σίγουρο είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι χρειάζονται χρόνο, γιατί οι αλλαγές είναι σημαντικές και αυτό το αντιλαμβάνεται απόλυτα και η ΑΑΔΕ. Κωδικοποιημένα θα λέγαμε πως αυτή την περίοδο δίνεται έμφαση στην διαβίβαση των εσόδων, καθώς και στην επίλυση των όποιων θεμάτων σχετίζονται με αυτά.

Προχωρώντας, οδεύουμε μέσω των λογιστών στην λογιστικοποίηση των δεδομένων και τον χαρακτηρισμό των συναλλαγών εσόδων και εξόδων και καταλήγουμε στον έλεγχο όλων αυτών, μέσα από νέες διαδικασίες, σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε ως σήμερα, με συνέπεια τη δημιουργία μιας νέας ελεγκτικής σχέσης ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τους λογιστές και την ΑΑΔΕ, με γνώμονα τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες και την συντόμευση του χρόνου διαχείρισης των ελέγχων.

Ως προς το ερώτημα, αν τον Μάρτιο του 2022, θα έχει αλλάξει η κλασική διαδικασία με την επιστροφή π.χ του ΦΠΑ, η απάντηση είναι πως δεν θα έχει αλλάξει, διότι πιθανόν δεν θα έχουν διαβιβάσει όλες οι επιχειρήσεις στην χώρα τα έσοδα τους.

Ερώτηση τρίτη:

Ως προς τη διαβίβαση και το χαρακτηρισμό συναλλαγών στα myDATA, θα υπάρχει διαχωρισμός για τους λογιστές Α’ και Β΄ τάξης;

Απάντηση:

Κατά τον κύριο Ντίνο, αυτή την περίοδο μπορούν να διαβιβάζουν και να χαρακτηρίζουν  τόσο οι λογιστές Α’ τάξης, όσο και οι λογιστές Β’ τάξης, οι οποίοι είναι βέβαια πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Η απουσία πρόβλεψης για αυτό το θέμα νομοθετικά, είναι ένα θέμα, το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί μέσα από την Α.1138/2020.

Σε κάθε περίπτωση, αποκλείονται από την διαδικασία όσοι δεν είναι πιστοποιημένοι λογιστές-μέλη του ΟΕΕ. Ξεκαθαρίστηκε δε, ρητά ότι θα προβλεφθεί ρητά το έτος 2022, με βάση τα όρια του τζίρου που υπογράφουν οι Λογιστές Α’ τάξης και τα οποία τους διαφοροποιούν από τους συναδέλφους τους Β’ τάξεως, να γίνει και ο αντίστοιχος διαχωρισμός ως προς τους χαρακτηρισμούς στα myDATA.

Τέλος οι χαρακτηρισμοί θα γίνονται είτε από τον υπεύθυνο λογιστή-εξωτερικό συνεργάτη με έναρξη επαγγέλματος σε λογιστικό γραφείο, είτε από μισθωτό λογιστή που εργάζεται σε εταιρεία με εσωτερικό λογιστήριο και από κανέναν άλλον, ανάλογα βέβαια με τα όρια που υπάρχουν και εφόσον είναι πάντα πιστοποιημένοι και μέλη του ΟΕΕ, καθώς η ΔΗΛΕΔ ενημερώνεται από το ΟΕΕ, με βάση αυτά τα στοιχεία!

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων