ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (myDATA)!

0
3424

ΜΠΟΤΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12, ΑΜΑΛΙΑΔΑ

6971594771

[email protected]

 

ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (myDATA)

Όπως είναι γνωστό τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα του επιχειρηματικού κόσμου και οι αγρότες καλούνται και εκείνοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Από την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων εξαιρούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όσο αφορά τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τα ηλεκτρονικά βιβλία, ισχύουν τα εξής:

  • Για το έτος 2021, όσοι αγρότες είχαν κατά το έτος αναφοράς 2019, συνδυαστικά ακαθάριστα έσοδα, ( συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών επιδοτήσεων που φορολογούνται), άνω των 50.000,00 ευρώ και εξέδωσαν άνω των 50 τιμολογίων, (μη συμπεριλαμβανομένων των εκκαθαρίσεων από αγροτικούς συνεταιρισμούς και τα τιμολόγια της αυτοτιμολόγησης), τότε υποχρεούνται να καταργήσουν τον χειρόγραφο τρόπο τιμολόγησης και να υιοθετήσουν στο εξής τον ηλεκτρονικό τρόπο τιμολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να εκδίδουν τα τιμολόγια τους μέσω κάποιου εμπορικού προγράμματος που υπάρχει στην αγορά (της λεγόμενης τιμολογιέρας), το οποίο θα εκδίδει αλλά και θα διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο τη σύνοψη του τιμολόγιου στην πλατφόρμα myDATA καθώς επίσης θα  μπορεί να εκτυπωθεί και να αποσταλεί στον πελάτη του αγρότη το τιμολόγιο. Εναλλακτικά, οι εν λόγω αγρότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την δωρεάν τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ, η οποία ονομάζεται «timologio», με βασικά μειονεκτήματα της οποίας την έλλειψη τεχνικής υποστήριξης.

Οι υπόλοιποι αγρότες που δεν πληρούν τα προαναφερόμενα δύο κριτήρια, οι οποίοι είναι και η πλειοψηφία των αγροτών του κανονικού καθεστώτος, θα πρέπει κάθε μήνα να προσκομίζουν στον λογιστή τους τα έσοδα και έξοδα τους και όχι ανά τρίμηνο όπως είχαν έως τώρα συνηθίσει. Ο λόγος είναι ότι έως τις 20 του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, θα πρέπει ο λογιστής να διαβιβάζει στην πλατφόρμα myDATA τα έσοδα των αγροτών μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης. Φυσικά, εάν επιθυμούν οι αγρότες της συγκεκριμένης κατηγορίας, μπορούν και εκείνοι προαιρετικά  εκδίδουν τιμολόγια μέσω τιμολογιέρας η οποία προσφέρει διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο.

  • Τέλος, να αναφέρουμε ότι προτείνεται από το Υπουργείο η ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων (μέσω τιμολογιέρας), χωρίς όμως πουθενά να αναφέρεται η κατάργηση του χειρόγραφου τρόπου έκδοσης τιμολογίων.

 

Από 01/11/2021, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων τα παραστατικά των εσόδων τους. Τα έσοδα που αφορούν την περίοδο από 01/01/2021 έως 31/10/2021, μπορούν να διαβιβαστούν έως τις 31/03/2022.

Για το έτος 2022, ως έτος αναφοράς θα έχουμε το 2020 και όχι το 2021.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

  • Βεβαιώσεις Εφορίας Ποσών Επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Για το συγκεκριμένο παραστατικό, την διαβίβαση των αγροτικών επιδοτήσεων την κάνει ο αγρότης, διότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξαιρείται από τη διαβίβαση των αγροτικών επιδοτήσεων. Η διαβίβαση μπορεί να γίνει εκδίδοντας απλοποιημένο τιμολόγιο (κωδικός 11.3) με ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

  • Εκκαθάριση Αγροτικών Προϊόντων: Την εκκαθάριση που εκδίδει ο συνεταιρισμός (το οποίο έχει κωδικό 1.5 στην ορολογία των ηλεκτρονικών βιβλίων – Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων _ Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων) διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τον εκδότη του (δηλαδή τον συνεταιρισμό). Η μόνη περίπτωση όπου ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος θα διαβιβάσει την εκκαθάριση, είναι σε περίπτωση παράλειψης διαβίβασης από τη μεριά του συνεταιρισμού, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η εκκαθάριση είναι σύνθετο παραστατικό και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο γραμμές. Πιο αναλυτικά, το ποσό Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων ενημερώνει το αναλυτικό βιβλίο του λήπτη-αγρότη στα έσοδα, ενώ το ποσό για την Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων ενημερώνει το αναλυτικό Βιβλίο του λήπτη-αγρότη στα έξοδα.

Η πρώτη γραμμή, η οποία είναι το έσοδο του αγρότη του κανονικού καθεστώτος, αφορά την Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων. Η δεύτερη γραμμή αφορά την Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων και πρόκειται για την αμοιβή (έσοδο) του συνεταιρισμού.

Ο εκδότης συνεταιρισμός διαβιβάζει για την πρώτη γραμμή με κωδικό 2.9 Έξοδα για λογαριασμό τρίτων, ενώ για τη  δεύτερη γραμμή με κωδικό 1.3 Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών.

Όμως, ο αγρότης κανονικού καθεστώτος περνάει αντίστροφα, δηλαδή την πρώτη γραμμή που είχε χαρακτηρίσει ο συνεταιρισμός με 2.9, είναι για τον αγρότη έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων ενώ η δεύτερη γραμμή που ο συνεταιρισμός χαρακτήρισε με 1.3 είναι για τον αγρότη έξοδο από λήψη υπηρεσίας.

 

 

 

Βασιλική Μποτέτσου

Οικονομολόγος - Λογίστρια | Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά | Αθανασίου Διάκου 12, Αμαλιάδα