ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 240 € ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ!

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 240 € ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ! 855 500 taxvoice.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ποσά που δίνονται από τον ΟΑΕΔ και θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ποσά που δίνονται από τον ΟΑΕΔ και θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 855 500 taxvoice.gr