ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Μπορεί ο εργοδότης, χωρίς τη συναίνεσή μου, να μου επιβάλλει να δουλεύω λιγότερο;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Μπορεί ο εργοδότης, χωρίς τη συναίνεσή μου, να μου επιβάλλει να δουλεύω λιγότερο; 804 350 taxvoice.gr