ΑΔΕΙΑ

Άδεια και επίδομα αδείας, σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης(VIDEO)!

Άδεια και επίδομα αδείας, σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης(VIDEO)! 800 800 taxvoice.gr

Η συμβουλή της ημέρας!: Επιτρέπεται ο εργαζόμενος να εγκαταλείψει το δικαίωμα του για λήψη άδειας;

Η συμβουλή της ημέρας!: Επιτρέπεται ο εργαζόμενος να εγκαταλείψει το δικαίωμα του για λήψη άδειας; 100 70 taxvoice.gr