ΦΠΑ: Για ποια αγαθά και υπηρεσίες παρατείνεται ο μειωμένος συντελεστής 13%;

ΦΠΑ: Για ποια αγαθά και υπηρεσίες παρατείνεται ο μειωμένος συντελεστής 13%;

ΦΠΑ: Για ποια αγαθά και υπηρεσίες παρατείνεται ο μειωμένος συντελεστής 13%; 720 405 taxvoice.gr

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

 

Μέχρι 30/04/2021, παρατείνονται οι μειωμένοι συντελεστές 13% ΦΠΑ για:

  • Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία, της ΔΚ2202 και τα αεριούχα νερά της ΔΚ2201
  • Εισιτήρια κινηματογράφων
  • Μεταφορές προσώπων κάθε είδους
  • Επιτόπιες καταναλώσεις μη αλκοολούχων ποτών γενικά, χυμών και ροφημάτων
  • Ξενοδοχειακά πακέτα

Παρατήρηση: Ο μειωμένος συντελεστής 13% στα παραπάνω αγαθά και υπηρεσίες ίσχυε από 01/06/2020 ως 31/10/2021.

 

Πηγή: ΔΕΦΚ Ε 1123676 ΕΞ 2020