Καταστήματα οπτικών και ακουστικών ειδών και τρόπος λειτουργίας τους!

Καταστήματα οπτικών και ακουστικών ειδών και τρόπος λειτουργίας τους!

Καταστήματα οπτικών και ακουστικών ειδών και τρόπος λειτουργίας τους! 800 800 taxvoice.gr

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

Τα καταστήματα οπτικών και ακουστικών ειδών, λειτουργούν μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

 

Πηγή: 116452/4.11.2020 Διευκρινίσεις για τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται στις υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 και 69919 02.11.2020 κοινές υπουργικές αποφάσεις Β’ 4829 και 4831