ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2020: Φόρος πολυτελείας πολυτέκνων οικογενειών!

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2020: Φόρος πολυτελείας πολυτέκνων οικογενειών!

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2020: Φόρος πολυτελείας πολυτέκνων οικογενειών! 690 917 taxvoice.gr

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι..

Οι πολύτεκνες οικογένειες με τουλάχιστον 4 προστατευόμενα μέλη απαλλάσσονται από το φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν.

Πηγή: Άρθρο 80 Ν.4646/2019