ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Γιατί κάποιοι το καταχωρούν ως δαπάνη;

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Γιατί κάποιοι το καταχωρούν ως δαπάνη;

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Γιατί κάποιοι το καταχωρούν ως δαπάνη; 1600 800 taxvoice.gr

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

Το Τέλος Ταξινόμησης του αυτοκινήτου, θεωρείται ως μέρος της αξίας του και όχι ως έξοδο.

Σημαντικές  παρατηρήσεις:

  • Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.
  • Βάσει αυτού, εφόσον η καταβολή του τέλους ταξινόμησης απαιτείται προκειμένου τα αποθέματα (αυτοκίνητα) να είναι έτοιμα προς πώληση, το κόστος του τέλους αυτού προσαυξάνει την αξία του αποθέματος και περιλαμβάνεται στην απογραφή στο τέλος της χρήσης αν το απόθεμα δεν έχει πωληθεί.

Πηγές:

  • ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 961 ΕΞ 17.5.2016 
  • Άρθρο 20 Ν.4308/2014