Μπορώ να δουλέψω κατά τη διάρκεια της άδειας μου, έστω σε άλλο εργοδότη;

Μπορώ να δουλέψω κατά τη διάρκεια της άδειας μου, έστω σε άλλο εργοδότη;

Μπορώ να δουλέψω κατά τη διάρκεια της άδειας μου, έστω σε άλλο εργοδότη; 1024 620 taxvoice.gr

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι….

Κατά τη διάρκεια της άδειας του, ο μισθωτός δεν επιτρέπεται να εργαστεί.

Στην εξαιρετική περίπτωση που ο αδειούχος εργαστεί σε κάποιον εργοδότη, ο εργοδότης αυτός στον οποίο απασχολήθηκε, δικαιούται να μην τον πληρώσει για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Συμπέρασμα: Κατά τη διάρκεια της άδειας του ένας μισθωτός, απαγορεύεται να δουλεύει σε οποιονδήποτε εργοδότη!

Διατάξεις:

  • Άρθρο 5 Α.Ν 539/1945
  • Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας: 1865/1998