ΕΛΠ: Τρόπος έκδοσης παραστατικών πωλήσεων!

ΕΛΠ: Τρόπος έκδοσης παραστατικών πωλήσεων!

ΕΛΠ: Τρόπος έκδοσης παραστατικών πωλήσεων! 1600 800 taxvoice.gr

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι……

Τα λογιστικά αρχεία( βιβλία) πρέπει να τηρούνται στο εθνικό νόμισμα( ευρώ),ενώ τα ποσά που αναγράφονται στα παραστατικά πωλήσεων (τιμολογίων) μπορούν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα με την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α. εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα (ευρώ). 

Διατάξεις:

  • Ν.4308/2014, άρθρα 3, 6,9, 27
  • 1190552 ΕΞ 2018