Συνέπειες για τον επιχειρηματία αν προβεί σε παρεμπόδιση ελέγχου!

Συνέπειες για τον επιχειρηματία αν προβεί σε παρεμπόδιση ελέγχου!

Συνέπειες για τον επιχειρηματία αν προβεί σε παρεμπόδιση ελέγχου! 720 405 taxvoice.gr

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Ερώτημα: Συνεργείο ελέγχου ζητάει από τον επιχειρηματία να του προσκομίσει κάποια σημαντικά έγγραφα για την ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως τιμολόγια πώλησης, συμφωνητικά κλπ..Έχει τη δυνατότητα ο επιχειρηματίας να αρνηθεί την υπόδειξη αυτή των φοροελεγκτικών μηχανισμών; Αν ναι, με ποιες συνέπειες;

Απάντηση: Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους οποιοδήποτε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα τιμολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα έγγραφα, τιμωρείται με φυλάκιση.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα, διότι η νομοθεσία πλέον είναι ιδιαίτερα αυστηρή!

Σχετική νομοθεσία:  Άρθρο 82 ν. 4413/2016(όπως ισχύει σήμερα) .