Πρακτικός οδηγός εφαρμογής περιθωρίου κέρδους για μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (Άρθρο 45, Ν.2859/2000)

Πρακτικός οδηγός εφαρμογής περιθωρίου κέρδους για μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (Άρθρο 45, Ν.2859/2000)

Πρακτικός οδηγός εφαρμογής περιθωρίου κέρδους για μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (Άρθρο 45, Ν.2859/2000) 670 448 taxvoice.gr

 

 

Γράφει ο Τάσος Γεωργάκαρος, Λογιστής-Φοροτεχνικός και μέλος της ομάδας του taxvoice.gr.

Οικονομολόγος M.Sc, Λογιστής Α’ τάξης.

Βενιζέλου 32, Βέροια.

2331503446

georgakaros@gmail.com

 

Το καθεστώς περιθωρίου κέρδους εφαρμόζεται για να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση και η νόθευση του
ανταγωνισμού μεταξύ υποκείμενων στο φόρο μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών.

Συνοπτικά, κατά την πώληση υπολογίζεται και συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ μόνο στο ποσό που, κατά τις διατάξεις του ΦΠΑ,
αποτελεί το περιθώριο κέρδους.

• Το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 δεν εφαρμόζεται από τον μεταπωλητή για οχήματα τα οποία αποκτήθηκαν
από υποκείμενο στο φόρο ο οποίος είχε προηγουμένως ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ. Άρα, οχήματα που
αποκτήθηκαν τιμολογημένα με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δε μπορούν να πωληθούν στο καθεστώς περιθωρίου
του άρθρου 45.

• Το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 εφαρμόζεται από τον μεταπωλητή σε περίπτωση αγορών από ιδιώτη, καθώς
ο τελευταίος είναι μη υποκείμενος στο φόρο (Εγκύκλιος 1099747/2324/Α0012/03.05.2007)

• Το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 εφαρμόζεται από τον μεταπωλητή σε περίπτωση αγοράς γεωργικού
ελκυστήρα από αγρότη του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (ΠΟΛ.1186/2001)

• Στο παράρτημα της ΠΟΛ.1050/2000 όπως ισχύει σήμερα, περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανά κράτος
μέλος, με τις ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στα τιμολόγια πώλησης (φορολόγηση με το καθεστώς
περιθωρίου ή μη). Ο Έλληνας μεταπωλητής μπορεί να εφαρμόσει το περιθώριο κέρδους μόνο αν ο προμηθευτής
του εφαρμόσει το αντίστοιχο άρθρο της εθνικής νομοθεσίας του κατά την πώληση.

Έκδοση στοιχείων:

• Στο φορολογικό στοιχείο που θα εκδοθεί από τον μεταπωλητή, ενσωματώνεται στην τιμή ο φόρος που αναλογεί
σε κάθε παράδοση, με την ένδειξη: “Η πώληση πραγματοποιήθηκε με το καθεστώς περιθωρίου – μεταχειρισμένα
αγαθά αρθ.45 του κωδ. ΦΠΑ)”. Άρα, δεν αναγράφεται διακεκριμένα η καθαρή αξία και ο ΦΠΑ της συναλλαγής
(ΠΟΛ.1104/1995).

Ειδικό βιβλίο μεταχειρισμένων:

• Ο μεταπωλητής του ειδικού καθεστώτος οφείλει να τηρεί το ειδικό βιβλίο μεταχειρισμένων, όπως προβλέπεται
στην παρ.8 του άρθρου 45 του Ν.2859/2000. Το ειδικό βιβλίο τηρείται αθεώρητο, μετά τη δημοσίευση της
ΠΟΛ.1217/2017. Στο ειδικό βιβλίο ο μεταπωλητής καταχωρεί την ημερομηνία, το είδος του παραστατικού, το
είδος, την ποσότητα και την αξία, κατά την απόκτηση και κατά την πώληση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Στην πράξη:

Έστω Έλληνας μεταπωλητής του άρθρου 45, ο οποίος προμηθεύεται μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ΙΧ, Toyota Yaris, από
Γερμανό μεταπωλητή του αντίστοιχου άρθρου (Par. 25a UstG) έναντι 2.000,00 ευρώ, στις 01/02/2019 με το τιμολόγιο
Νο.666. Στο τελωνείο καταβλήθηκε τέλος ταξινόμησης (κωδικός 500 στη δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης) 400,00
ευρώ. Η μεταφορική εταιρία της Γερμανίας χρέωσε στο τιμολόγιο ενδοκοινοτικής λήψης υπηρεσιών 400 ευρώ και η
αμοιβή του εκτελωνιστή είναι 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το αυτοκίνητο τελικά πουλήθηκε με την ΑΛΠ.1 στις 21/02/2019
έναντι 5.000,00 ευρώ (τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

• Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, το περιθώριο κέρδους υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση του ποσού που προκύπτει
από τη διαφορά της τελικής τιμής πώλησης, μείον την τιμή αγοράς του αυτοκινήτου, μείον το τέλος ταξινόμησης.
Διευκρινίζεται ότι το τέλος ταξινόμησης δεν λαμβάνεται υπόψη στη φορολογητέα αξία (ΦΠΑ) (ΠΟΛ.1023/2000,
ΠΟΛ.1041/1995).
Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι ο ισχύον συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 24%:
[5.000,00 – (2.000,00 + 400,00)]/1,24 = 2.096,77 ευρώ (η αξία υπολογισμού ΦΠΑ).
Άρα ο ΦΠΑ: 2.096,77×24% = 503,23 ευρώ.
Οι υπόλοιπες δαπάνες (μεταφορικά, αμοιβή εκτελωνιστή κτλ) αποτελούν, κατά τα γνωστά, δαπάνες με δικαίωμα
έκπτωσης. Σημειώνεται ότι στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα θα δηλωθεί μόνο το τιμολόγιο της μεταφορικής,
καθώς η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από χώρα της Ε.Ε. με το καθεστώς περιθωρίου κέρδους, δεν
αποτελεί ενδοκοινοτική συναλλαγή και δε δηλώνεται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

• Για τη φορολογία εισοδήματος το κέρδος είναι η τιμή πώλησης μείον τον ΦΠΑ του περιθωρίου κέρδους, μείον
όλες τις δαπάνες/κόστος αγοράς. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση:
5.000,00 – 503,23 – 2.000,00 – 400,00 – 400,00 – 80,00 = 1.616,77 ευρώ.

Το ειδικό βιβλίο θα έχει ως εξής:

 

1 Σχόλιο
  • ΣΑΒΒΑΣ 02/09/2021 at 20:19

    ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΕΙΣΑΙ ΦΟΒΕΡΟΣ,

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΣΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ,

    ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ.

    Σάββας Παρκοσίδης

Leave a Reply