ΧΤΙΣΙΜΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ: Ποιοι εξαιρούνται από τη συλλογή αποδείξεων;

ΧΤΙΣΙΜΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ: Ποιοι εξαιρούνται από τη συλλογή αποδείξεων;

ΧΤΙΣΙΜΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ: Ποιοι εξαιρούνται από τη συλλογή αποδείξεων; 650 389 taxvoice.gr

Η ΠΟΛ 1005/2017, αναφέρει χαρακτηριστικά, στο άρθρο 4:

 

Άρθρο 4

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οι παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων, εξαιρούνται ως προς το χτίσιμο του αφορολόγητου, τόσο από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όσο και από τη συλλογή χειρόγραφων αποδείξεων!