ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Ι.Χ ελεύθερου επαγγελματία. Ποια έξοδα αναγνωρίζονται; Αποτελεί πάγιο;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Ι.Χ ελεύθερου επαγγελματία. Ποια έξοδα αναγνωρίζονται; Αποτελεί πάγιο; 670 448 taxvoice.gr

Ακινησία οχημάτων και κατάθεση οχημάτων. Ηλεκτρονικά πλέον η διαδικασία, χωρίς προσέλευση στις εφορίες!

Ακινησία οχημάτων και κατάθεση οχημάτων. Ηλεκτρονικά πλέον η διαδικασία, χωρίς προσέλευση στις εφορίες! 720 405 taxvoice.gr

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Τι ισχύει για τις επαγγελματικές δαπάνες καυσίμων έως 100 ευρώ;

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Τι ισχύει για τις επαγγελματικές δαπάνες καυσίμων έως 100 ευρώ; 1021 580 taxvoice.gr

Πρακτικός οδηγός εφαρμογής περιθωρίου κέρδους για μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (Άρθρο 45, Ν.2859/2000)

Πρακτικός οδηγός εφαρμογής περιθωρίου κέρδους για μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (Άρθρο 45, Ν.2859/2000) 670 448 taxvoice.gr

Ποιες απαλλαγές παρέχονται από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας; Απαλλαγές τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας.

Ποιες απαλλαγές παρέχονται από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας; Απαλλαγές τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας. 670 448 taxvoice.gr

Πώληση μεταχειρισμένου(ΦΔΧ) τουριστικού λεωφορείου(μαζί με την άδεια) από τουριστική εταιρία στην Ελλάδα.

Πώληση μεταχειρισμένου(ΦΔΧ) τουριστικού λεωφορείου(μαζί με την άδεια) από τουριστική εταιρία στην Ελλάδα. 174 90 taxvoice.gr