ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΔΕΗ: Ρύθμιση οφειλών σε αγρότες!

ΔΕΗ: Ρύθμιση οφειλών σε αγρότες! 720 405 taxvoice.gr

Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος! Μήπως ξεχαστήκατε;

Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος! Μήπως ξεχαστήκατε; 450 338 taxvoice.gr

Ποιοι αγρότες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς; Επίμαχες διατάξεις!

Ποιοι αγρότες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς; Επίμαχες διατάξεις! 450 338 taxvoice.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Μεταβίβαση τρακτέρ από ιδιώτη σε αγρότη κανονικού καθεστώτος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Μεταβίβαση τρακτέρ από ιδιώτη σε αγρότη κανονικού καθεστώτος. 450 338 taxvoice.gr

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ: Πότε θεωρείται εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και έχει αφορολόγητο;

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ: Πότε θεωρείται εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και έχει αφορολόγητο; 519 406 taxvoice.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίων;

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίων; 150 150 taxvoice.gr

ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ: Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων;

ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ: Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων; 650 390 taxvoice.gr

Υπενθύμιση: Ποιοι θεωρούνται κατ’επάγγελμα αγρότες και ποια η φορολογία τους;

Υπενθύμιση: Ποιοι θεωρούνται κατ’επάγγελμα αγρότες και ποια η φορολογία τους; 670 474 taxvoice.gr

Τί στοιχείο εκδίδουν οι αγρότες ειδικού καθεστώτος για για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ;

Τί στοιχείο εκδίδουν οι αγρότες ειδικού καθεστώτος για για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ; 1200 669 taxvoice.gr