ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ-Τι πρέπει να γνωρίζετε; Πρακτική αντιμετώπιση!

0
5614

Athanasios Goliaras
Accountant
18, Aristeidou street
GR-63100 Polygyros Chalkidikis
GREECE

Σε κάθε περίπτωση ο λογιστικός χειρισμός είναι ο γνωστός:

  1. Ελέγχουμε αν σε κάθε παραστατικό αποτελεί ενδοκοινοτική συναλλαγή ή όχι βάσει των σχετικών άρθρων 11 (προσοχή στα κριτήρια της παραγράφου 4), 14 (η καταβολή ΦΠΑ στο τελωνείο ΔΕΝ αποκλείει την περίπτωση ενδοκοινοτικής συναλλαγής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ενδοκοινοτικής συναλλαγής) και 30§4 του Κώδικα ΦΠΑ.
  2. Εφόσον κάθε παραστατικό πληροί τις προϋποθέσεις για ενδοκοινοτική συναλλαγή (απόκτηση ή λήψη, κατά περίπτωση), αντιμετωπίζεται έτσι. Αν ΔΕΝ τις πληροί, τότε εξυπακούεται ότι δεν αναφερόμαστε σε ενδοκοινοτική συναλλαγή.
  3. Στο κόστος κτήσης του οχήματος ενσωματώνονται ΟΛΑ τα σχετικά έξοδα που το αφορούν προκειμένου αυτό να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία ή να είναι διαθέσιμο για μεταπώληση. Έτσι η αμοιβή και τα έξοδα του Εκτελωνιστή όπως και τα μεταφορικά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ κόστος κτήσης του προς απόσβεση παγίου / εμπορεύματος για μεταπώληση. Ομοίως το τέλος ταξινόμησης (που έχει καταβληθεί στο τελωνείο) ενσωματώνεται στο κόστος κτήσης προς απόσβεση, ενώ στο εμπόρευμα πρέπει να υπάρχει η πληροφόρηση ώστε όταν αυτό μεταπωληθεί να εμφανιστεί ξεχωριστά στο παραστατικό πώλησης.
  4. Ο συνολικός Φ.Π.Α. που έχει ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ (π.χ. τα 13,20 € της αμοιβής του Εκτελωνιστή και οι 3.000,00 € που καταβλήθηκαν στο τελωνείο) εκπίπτει κανονικά (εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 30 Κώδικα ΦΠΑ υπάρχει δικαίωμα έκπτωσής του).
  5. Στη Δήλωση ΦΠΑ τα αντίστοιχα ποσά (καθαρές αξίες και ΦΠΑ παραστατικού) εμφανίζονται στους γνωστούς κωδικούς:
  • εμπορεύματα: 361 – 381 (ο ΦΠΑ του τελωνείου, αν η συναλλαγή ΔΕΝ είναι ενδοκοινοτική αναγράφεται στον 381, ενώ η αξία του παραστατικού του προμηθευτή στον 361)
  • πάγια: 362 – 382 (ο ΦΠΑ του τελωνείου, αν η συναλλαγή ΔΕΝ είναι ενδοκοινοτική αναγράφεται στον 382, ενώ η αξία του παραστατικού του προμηθευτή στον 362)
  • οποιαδήποτε συναλλαγή / τιμολόγιο πληροί τις προϋποθέσεις για χαρακτηρισμό ως ενδοκοινοτική αναγράφεται στους αντίστοιχους κωδικούς των ενδοκοινοτικών: 364 – 384 και 365 – 385 και στο αντίστοιχο Έντυπο VIES (Φ5). Εννοείται ότι γίνεται και η ανάλογη αναγραφή στις εκροές: 303 / 306 – 333 / 336 και, φυσικά, η καθαρή αξία αφαιρείται από τον κωδικό 312. Σε αυτήν την περίπτωση ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο τελωνείο αναγράφεται στον 402 (εφόσον υπάρχει δικαίωμα έκπτωσής του).

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων