ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Μπορώ να δηλώσω εκπρόθεσμα την αναπηρία, χωρίς πρόστιμο;

0
642

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

 

Σε περίπτωση που φορολογούμενος, προβεί σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για να δηλώσει πιστοποιημένη αναπηρία, η οποία δεν είχε δηλωθεί στην αρχική του δήλωση, οι φορολογικές αρχές δεν πρέπει να επιβάλλουν πρόστιμο.

Το βασικό σκεπτικό της απόφασης είναι ότι δεν γίνεται μεταβολή στη δηλούμενη φορολογητέα ύλη και δεν δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη.

Αξίζει να μελετήσουμε το σκεπτικό της ΔΕΔ Α 2273/12-07-2019, για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων