Ποιες αλλαγές έφερε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τα άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω;

0
340

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι..

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, καταργήθηκε η επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους φορολογούμενους με αναπηρία από 80% και πάνω.

Σύμφωνα με τον φορολογικό νομοθέτη η απαλλαγή  από την εισφορά αλληλεγγύης, ισχύει πλέον όχι μόνο σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία και ολικώς τυφλούς, αλλά σε όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ, (π.χ. μεταμοσχευθέντες, πολυτραυματίες, πολυεγκαυματίες κλπ). Με τον τρόπο αυτό αποκαθιστάται κοινωνική δικαιοσύνη, στο μέτρο τουλάχιστον που αυτή επιτυγχάνεται μέσω φορολογικών πολιτικών.

Να υπενθυμίσουμε πως τα εισοδήματα των φορολογούμενων με αναπηρία τουλάχιστον 80%, εξαιρούνται από το φόρο εισοδήματος.

Διατάξεις:

  • Άρθρο 14 Ν.4172/2013,όπως ισχύει μετά τον Ν.4646/2019
  • Άρθρο 43Α Ν.4172/2013, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 18 του Ν.4646/2019

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων