Δάνειο από εταιρεία προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο. Του Σπύρου Κασσέλα!

0
5112

Γράφει ο εκλεκτός συνάδερφος Σπύρος Κασσέλας!

Εσπέρου 96 Κηφισιά 

210-6084009

email: [email protected] 

[email protected]

 

Στον προγενέστερο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), του οποίου οι διατάξεις καθώς και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού έπαψαν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 , ήτοι από 1/1/2014, ορίζονταν ότι κάθε δάνειο που συνομολογείται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρεία προς τα μέλη της ή τρίτους, λογίζεται ότι συνάπτεται με ελάχιστο επιτόκιο αυτό που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου. Μετά την εφαρμογή του Ν.4172/2013, για δάνεια μεταξύ εταιρειών και τρίτους δεν ορίζεται ρητά η υποχρεωτική επιβολή τόκων, επομένως το δάνειο μπορεί να είναι ακόμα και άτοκο, τυπικά, σύμφωνα με τις διατάξεις.

Πρέπει να δοθεί όμως ιδιαίτερη προσοχή καθώς ένα άτοκο δάνειο μπορεί να χαρακτηριστεί από τη φορολογική διοίκηση ως τεχνική διευθέτηση που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4174/2013. Το άρθρο αυτό σχετικά, μεταξύ άλλων, προβλέπει: κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της οικονομικής τους υπόστασης.

Επιπροσθέτως,

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόμου 4172/2013 Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου και την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος για τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Μήνα Σεπτέμβριο 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,59%.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46191

Σύμφωνα με τον κώδικα των νόμων περί τελών χαρτοσήμου, άρθρο 15 παράγραφος 1. α) Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε αντικειμένου, συναπτομένη είτε απ’ ευθείας, είτε διά δημοσίου συναγωνισμού μεταξύ εμπόρων, μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, αφορώσα αποκλειστικώς εις την ασκουμένην υπ’ αυτών εμπορίαν, και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανωνύμου εταιρείας, ή πάσα εξόφλησις συμβάσεως ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις, εφόσον καταρτίζονται εγγράφως και δη είτε διά δημοσίου, είτε δι’ ιδιωτικού καθ οιονδήποτε τύπον συντεταγμένου εγγράφου, το τέλος χαρτοσήμου ορίζεται το αναφερόμενο στο άρθρο 14 παράγραφος 1, δηλαδή 2% πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (Σύνολο 2,4)

Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε την διάταξη του ν.2238/1994, το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού δημοσίου έχουν αρνητικό επιτόκιο. Ένα επιτόκιο το οποίο έχουν ήδη πετύχει εταιρείες μέσω της συμμετοχής της στο ομολογιακό δάνειο της Aegean Airlines, είναι 3,8%. Αν η σύμβαση του δανείου ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ, οι τόκοι είναι 19.000 και ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει η εταιρεία είναι 5.320 ευρώ. Η διαφορά του χαρτόσημου από το 2,4% στο 3,6% είναι 6.000 ευρώ.

Σημείωση: H καταβολή του χαρτοσήμου είναι άπαξ, ο φόρος ανά έτος στο άληκτο κεφάλαιο.

Γνώμη: Λαμβάνοντας υπόψιν την ΠΟΛ 1034/2014 η οποία λέει : 1. Ως μέσο επιτόκιο αγοράς, για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013, λαμβάνεται το επιτόκιο των τραπεζικών δανείων σε ευρώ, προς ιδιώτες, με τη μεθοδολογία που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ανά μήνα, ανά κατηγορία και ανά υποκατηγορία δανείου.

Αναλυτικότερα, προκειμένου για συμβάσεις καταναλωτικών, στεγαστικών, ανοιχτών δανείων και υπεραναλήψεων από τρεχούμενους λογαριασμούς λαμβάνεται το επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας και υποκατηγορίας δανείου όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, για τον μήνα κατά τον οποίο ελήφθη η παροχή.

Για συμβάσεις λοιπών δανείων, λαμβάνεται το επιτόκιο κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα καταναλωτικά δάνεια.

Αν σε κάποια από τις υποκατηγορίες δανείων δεν ορίζεται επιτόκιο για τον μήνα που ελήφθη η παροχή, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτοκίων της αντίστοιχης κατηγορίας δανείου για τον ίδιο μήνα.

Σε περίπτωση προκαταβολής μισθού άνω των τριών μηνών, ως επιτόκιο λαμβάνεται το χαμηλότερο από τα επιτόκια κάθε κατηγορίας δανείου από αυτές που περιγράφονται παραπάνω, όπως ισχύουν κατά το μήνα χορήγησης της προκαταβολής.

Σε περίπτωση που στη σύμβαση δανείου δεν αναγράφεται συγκεκριμένος σκοπός, ως επιτόκιο λαμβάνεται το επιτόκιο που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδας για τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς για τον μήνα κατά τον οποίο ελήφθη η παροχή,

Εφόσον αναφερθεί στην δανειακή σύμβαση ότι πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας, μπορεί το επιτόκιο να διαμορφωθεί στο μέσο επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα στεγαστικά δάνεια, που είναι για τον μήνα Σεπτέμβριο 3,08%

Ο δανειζόμενος θα κληθεί να πληρώσει φόρο για την «παροχή σε είδος» που μνημονεύεται παραπάνω στην διαφορά του επιτοκίου, 4,59 μείον 3,8 ίσον 0,79% στο κεφάλαιο των 500.000 ευρώ, δηλαδή επιπλέον εισόδημα 3950 ευρώ ανά έτος οφειλής. Στην περίπτωση που εφαρμοσθεί η ΠΟΛ 1034/2014, ΔΕΝ προκύπτει ποσό για φορολόγηση.

Οφέλη: α)αποφεύγεται η οποιαδήποτε επαφή φυσικών προσώπων με υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

β)Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής μόνο φόρου εισοδήματος και όχι εισφοράς αλληλεγγύης που ισχύει στην περίπτωση που οι τόκοι εισπράττονται από φυσικό πρόσωπο.

γ)Δεν θα αναφερθεί στο Ε1 φυσικών προσώπων η χορήγηση δανείου, οπότε δεν απαιτείται η κάλυψη του ποσού.

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ