Έχω άδεια περιπτέρου και παραχωρώ τη χρήση της. Τι φόρο θα πληρώσω;

0
577

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι..

Όταν φυσικό πρόσωπο που κατέχει άδεια περιπτέρου ή κυλικείου, παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της έναντι ανταλλάγματος σε τρίτο πρόσωπο, για το αντάλλαγμα αυτό φορολογείται με 20%.

Σε περίπτωση δε, που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τα δικαιώματα, με την παρακράτηση αυτή του φόρου 20%, εξαντλείται και η φορολογική του υποχρέωση για το συγκεκριμένο εισόδημα.

Πηγή: ΔΕΑΦ 1004570/05-01-2017

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων