Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 2024
  • Μηχανογραφική τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων.
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων.
  •  Συμβουλευτική ιδιωτών.Φορολογικές δηλώσεις, επιδόματα, διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων.
  • Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύνταξη φακέλου για προγράμματα ΕΣΠΑ.
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, business plans, εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων, ανάλυση βιωσιμότητας, αριθμοδεικτών και ρευστότητας.
  • Ίδρυση εταιρικών σχημάτων στο εξωτερικό. Συνεργασία με τους πλέον ειδικούς στο χώρο.
  • Αρθρογραφία σε επίκαιρα και φλέγοντα φορολογικά, λογιστικά, οικονομικά και εργασιακά ζητήματα. Καθημερινή ανασκόπηση σημαντικών θεμάτων.
  • Ασφάλειες κάθε είδους σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.
  • Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών από έγκριτους συνεργάτες μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους σε οποιοδήποτε σχετικό θέμα. (Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων – ημιυπαίθριοι – Κληρονομιές – Γονικές παροχές κλπ).
  • Πρακτικά σεμινάρια λογιστικής, φορολογίας και εργατικών σε τελειόφοιτους  οικονομικών σχολών και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, με πρακτικά παραδείγματα από την πράξη και πακέτο σημειώσεων.Δυνατότητα εξειδικευμένων ιδιαίτερων μαθημάτων.
  • Εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών σε αγρότες, αλιείς.
  • Μεσιτικά-Πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων-Αντιπαροχές.
  • Διεκπεραιώσεις εξωτερικών εργασιών και υποθέσεων (ΕΦΚΑ, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, περιφέρεια, υπουργεία, κλπ).
  • Ενδικοφανείς προσφυγές-Διευθέτηση εργατικών διαφορών.
  [movedo_single_image image_mode=”square” image=”2795″ shadow=”medium” animation=”grve-clipping-animation” clipping_animation=”grve-colored-clipping-down” clipping_animation_colors=”primary-1″ margin_bottom=”30″][movedo_single_image image_mode=”square” image=”3404″ shadow=”medium” animation=”grve-clipping-animation” clipping_animation=”grve-colored-clipping-left” clipping_animation_colors=”primary-2″]