Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024

  Υπηρεσίες

  Τήρηση βιβλίων

  Μηχαν/φική τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών

  Φάκελοι ΕΣΠΑ

  Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύνταξη φακέλου για προγράμματα ΕΣΠΑ

  Ίδρυση εταιρειών

  Ίδρυση εταιρικών σχημάτων στο εξωτερικό. Συνεργασία με τους πλέον ειδικούς στο χώρο.

  Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών

  Από έγκριτους συνεργάτες μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους σε οποιοδήποτε σχετικό θέμα.

  Εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών

  Εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών σε αγρότες, αλιείς.

  Διεκπεραιώσεις

  Διεκπεραιώσεις εξωτερικών εργασιών και υποθέσεων.

  Λογιστήρια

  Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων.

  Αναλύσεις

  Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εσωτερικός έλεγχος, ανάλυση βιωσιμότητας, αριθμοδεικτών και ρευστότητας.

  Αρθρογραφία

  Σε επίκαιρα και φλέγοντα φορολογικά, λογιστικά, οικονομικά και εργασιακά ζητήματα. Καθημερινή ανασκόπηση.

  Σεμινάρια λογιστικής

  Πρακτικά σεμινάρια λογιστικής, φορολογίας και εργατικών σε τελειόφοιτους οικονομικών σχολών.

  Μεσιτικά

  Μεσιτικά-Πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων-Αντιπαροχές.

  Διευθετήσεις

  Ενδικοφανείς προσφυγές - Διευθέτηση εργατικών διαφορών.