ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2021: Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, με απλά λόγια!

0
2757

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, με απλά λόγια.

 

Όλοι μας, λίγο πολύ, γνωρίζουμε το ζήτημα των τεκμηρίων αγοράς και κατοχής, ή αλλιώς τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, κατά τον φορολογικό νόμο 4172/2013.

Με απλά λόγια, η αγορά για παράδειγμα ενός σκάφους, προσδίδει αυτόματα στον φορολογούμενο τεκμήριο αγοράς, αλλά και τεκμήριο κατοχής. Αυτό σημαίνει πως αν το πραγματικό του εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψει αυτά τα τεκμήρια, η φορολογική αρχή, μέσω της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος, θα του βεβαιώσει επιπλέον φόρο, θεωρώντας σαν φορολογητέο εισόδημα το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό, εκτός αν μπορεί να το καλύψει μέσω της ανάλωσης κεφαλαίου από προηγούμενα έτη, ή οποιοδήποτε άλλο κονδύλι των κωδικών  του εντύπου Ε1(κυρίως κωδικοί 659 και 781).

Το 2013, ψηφίστηκε ο Νόμος 4111/2013, ο οποίος καθιέρωσε στη ζωή μας την έννοια του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Ο φόρος αυτός, ήρθε για να μείνει, θεωρώντας σκόπιμο για τους έχοντες και κατέχοντες, κατά τα δεδομένα του νομοθέτη, να έχουν επιπλέον φορολογική επιβάρυνση, πέραν των ήδη καθιερωμένων τεκμηρίων.

Ας δούμε λοιπόν ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης και με τι επιβαρύνσεις:

Α) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης:

Από 1929 κυβικά έως και 2500 κυβικά, επιβάλλεται φόρος 5% πάνω στην ετήσια αντικειμενική δαπάνη. Αν το Ι.Χ είναι πάνω από 2500 κυβικά, ο φόρος αντίστοιχα είναι 13%.

Εξαιρούνται από τον φόρο:

  • Τα Ε.Ι.Χ παλαιότητας από 10 έτη και πάνω από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.
  • Τα αυτοκίνητα των αναπήρων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Σημείωση: Για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ως χρόνος πρώτης κυκλοφορίας, λαμβάνεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας στην Ε.Ε.

Β) Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης:

Για τα σκάφη αυτά άνω των 5 μέτρων, ο φόρος είναι 13% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η τυχόν δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος.

Εξαιρούνται από το φόρο:

  • Τα ιστιοφόρα σκάφη και τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί, ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ, τα οποία προέρχονται την ελληνική ναυτική παράδοση.

Σημείωση: Τα επαγγελματικά σκάφη δεν έχουν ούτε φόρο πολυτελείας, αλλά ούτε και τεκμήριο συντήρησης.

Γ) Δεξαμενές κολύμβησης(πισίνες) εσωτερικές και εξωτερικές:

Ο φόρος πολυτελείας είναι 13% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.

Δ) Αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα:

Ο φόρος είναι 13% πάνω στην ετήσια αντικειμενική δαπάνη( και σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει για τα επαγγελματικά αεροσκάφη).

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το ζήτημα του διαχρονικού αιτήματος, πολλών φορέων, αλλά και πολιτικών κομμάτων, περί κατάργησης των τεκμηρίων(συνεπώς και του φόρου πολυτελείας), με τον ερχομό του περιουσιολογίου και των έμμεσων τεχνικών ελέγχου.

Ο καιρός γαρ εγγύς…

Διατάξεις:

  • Άρθρο 44 Ν.4113/2013
  • Υπ.Μεταφ. και Οικ. 41464/09-07-2014
  • ΔΕΦΚΦΓ 1045351/21-03-2016
Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων