ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Πότε δεν είμαι υποχρεωμένος να υποβάλλω ηλεκτρονικό μισθωτήριο;

0
886

 

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

 

Δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μέσω διαδικτύου:

  • Οι εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων ,εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.

 

  • Οι Φορείς Κεντρικής Διοίκησης (ή Δημοσίου ή Κράτους), όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

 

  • Οι «Διαχειριστές Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 ανεξαρτήτως εάν έχουν την ιδιότητα του εκμισθωτή, υπεκμισθωτή ή τρίτου που λειτουργεί ως «Διαχειριστής Ακινήτου», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, εφόσον ένας εκ των συνιδιοκτητών ορίζεται ως «Διαχειριστής Ακινήτου», δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ούτε οι λοιποί συνιδιοκτήτες.

Αξίζει να σημειώσουμε πως οι εξαιρέσεις αυτές στην ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου, δε σημαίνουν σε καμία περίπτωση πως αν απαιτηθεί π.χ από κάποιον άλλο φορέα, δεν μας επιτρέπεται να προβούμε σε αυτή τη διαδικασία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό  με τα μισθωτήρια των αγροτεμαχίων, με μηνιαίο μίσθωμα μικρότερο των 80 ευρώ. Ενώ φορολογικά δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, το ζητάνε από τους ενδιαφερόμενους, οπότε αποτελεί μονόδρομο για τους τελευταίους, η ηλεκτρονική υποβολή του.

Το taxvoice.gr είναι ο σύμβουλος που εμπιστεύεστε σε καθημερινή βάση για όλα τα φλέγοντα ζητήματα που σας αφορούν..

 

Διάταξη: Άρθρο 2, ΠΟΛ 1162/2018

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων