ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενίσχυση των επιχειρήσεων με δάνεια από το Δημόσιο για κεφάλαιο κίνησης!

0
365

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

Στις παρακάτω γραμμές αναλύουμε τα νέα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου έως 50000 ευρώ που αφορούν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και που περιμένουμε η διαδικασία υποβολής αιτήματος να ξεκινήσει μέσα στο Μάρτιο.

 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ :

Ήδη ανακοινώθηκε ο προϋπολογισμός του Ταμείου εγγυοδοσίας για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για πολύ μικρές επιχειρήσεις με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι τράπεζες πήραν προθεσμία μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2021 για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, στον Γ’ κύκλο Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.

Στόχος είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας να ενισχυθούν, με χαμηλότοκα δάνεια 460 εκατ. Ευρώ, από τον Γ’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η προμήθεια της εγγύησης που καταβάλουν οι επιχειρήσεις επιχορηγείται πλήρως, τηρουμένων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να στηριχθούν χρηματοδοτικά οι πολύ μικρές .

Αν και η άποψη μας είναι ότι αυτή τη στιγμή η αγορά χρειάζεται μέτρα όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, η επιδότηση των δαπανών των επιχειρήσεων τα οποία ήδη τρέχουν η έχουν δρομολογηθεί για να τρέξουν επικροτούμε την απόφαση , όμως εκφράζουμε την επιφύλαξη μας ,ως προς τον τρόπο που θα ανταποκριθεί το τραπεζικό σύστημα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στήριξης  αφού  δυστυχώς στη χώρα μας  τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει ούτε να στηρίξει τις επιχειρήσεις, αλλά ούτε και να συμβάλει στην ανάπτυξη τους  .

Στις παρακάτω γραμμές αναφέρουμε τα κύρια σημεία και φυσικά για μία φορά το μόνο βέβαιο είναι ότι ο κλάδος των Οικονομολόγων  και των  λογιστών θα είναι αυτός που θα αναλάβει και αυτή την διεκπεραίωση όπως άλλωστε έχει γίνει με τα περισσότερα μέτρα στήριξης που αφορούν τον covid-19 και που φυσικά έχει διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία .

 

Οι Βασικές Προϋποθέσεις είναι: 

Α)  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες,

Β ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

1.Πρέπει οι επιχειρήσεις να  είναιΠολύ Μικρές Επιχειρήσεις>(θυμίζουμε είναι επιχειρήσεις με μικρότερο τζίρο από 10000000 και απασχολούν προσωπικό λιγότερο από 50 ατομα) .

  1. κατά την 31.12.2019είχαν Κύκλο Εργασιών έως 200.000 ευρώ  
  2. κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές(όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
  3. κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές(δηλαδή κάθε τραπεζικό ίδρυμα μπορεί να θέτει τα δικά του τραπεζικά κριτήρια)
  4. είναι τραπεζικά ενήμερες(δηλαδή δεν έχουν οφειλή  μεγαλύτερη απο 90 ημερες  κατά την ημερομηνία της αίτησης)
  5. επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), δηλαδή δύο χρόνια πριν την λήψη χρηματοδότησης να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα από την επιθεώρηση εργασίας
  6. επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης
  7. επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας και επίσης επιχειρήσεις που εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) εκτός και αν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους κατά την υποβολή του αιτήματος

Γ) Ποσά Χρηματοδότησης:

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις  θα παρέχεται εγγύηση ύψους 80% για το κεφαλαίου κίνησης . 

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 50000 ευρώ ή το 25% του τζίρου της επιχείρησης το 2019.

Επίσης  το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται  από τον Δικαιούχο φυσικά με υποβολή προγράμματος ταμειακού προγράμματος στην τράπεζα cash flow.

Τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας.

Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια -μετά την οριστικοποίηση της υποβολής- οι επιχειρήσεις υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες τελικά αξιολογούν τις αιτήσεις των επιχειρήσεων προς ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.