Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ποια μοντέλα ταμειακών μηχανών πρέπει να αποσυρθούν 31/08/2021 και το αργότερο ως 31/10/21;

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

   

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

   

  Αποφασίζουμε:

  Α. Την απόσυρση από την χρήση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα μοντέλων Φ.Η.Μ., εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄).

  Β. Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-08-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 31-10-2021 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

  Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, παραθέτουμε πίνακα των προς απόσυρση τύπων/μοντέλων Φ.Η.Μ., με τον αντίστοιχο αριθμό έγκρισης (άδεια καταλληλότητας), ως ακολούθως

   

  Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
  1 LD201G 15 ΠΛΩ 279/22-07-2003
  2 SYNTHEX900P 15 ΠΥΞ 280/22-07-2003
  3 GI 980 15 ΠΞΘ 281/22-07-2003
  4 FGL 980 15 ΠΘΕ 282/22-07-2003
  5 DEM-204 15 ΠΔΣ 297/19-12-2003
  6 PBM PE1 15 ΘΓ 298/22-12-2003
  7 SAREMAGAS 15 ΠΑΟ 300/12-01-2004
  8 PROLINE PETROL 15 ΠΘΔ 301/16-01-2004
  9 ICS GAS PUMP 15 ΠΦΛ 302/20-02-2004
  10 FUEL MANAGER 15 ΠΟΑ 303/26-02-2004
  11 NCR REAL POS 7167 15 ΔΧΨ 304/26-02-2004
  12 PBM NE1 15 ΘΖ 306/13-05-2004
  13 PROLINE ERGO SPEED 15 ΔΕΨ 307/13-05-2004
  14 FS MICROFISCAL PFP 15 ΠΗΦ 308/13-05-2004
  15 CASIO FE5000G 15 ΕΥ 309/20-05-2004
  16 SAM4S ER-350F 15 ΔΗ 310/03-06-2004
  17 POSI FISCAL II/C 15 ΔΧΠ 311/03-06-2004
  18 SAMSUNG FISCAL 350 15 ΔΗΧ 312/15-06-2004
  19 IBM 4610-KH5 SURE MARK 15 ΠΟΒ 313/15-06-2004
  20 SYNTHEX550 ACR 15 ΣΧ 314/01-07-2004
  21 ARCADIA 6010 PLUS 15 ΓΕ 315/22-07-2004
  22 SAM4S ER-420M 15 ΓΩ 316/11-10-2004
  23 SAM4S ER-5200 15 ΣΩ 317/11-10-2004
  24 SAM4S ER-5240 15 ΧΩ 318/11-10-2004
  25 LD-90 FISCAL 15 ΔΛΔ 319/08-11-2004
  26 MF-EJ210 15 ΔΗΝ 320/08-11-2004
  27 SYNTHEX450 EJR 15 ΛΥ 321/16-12-2004
  28 NCR REALPOS 7197 15 ΔΤΞ 322/16-12-2004
  29 T EPSON 6000 15 ΔΚΓ 323/17-02-2005
  30 SOLIDUS ST-50 15 ΣΔ 324/04-03-2005
  31 QUORION CR30T2 15 ΘΠ 325/18-04-2005
  32 JUNIOR 15 ΟΧ 326/18-04-2005
  33 DL-80 15 ΝΠ 327/17-05-2005
  34 PBM NE-2 15 ΘΗ 328/13-07-2005
  35 HITECH 458 G 15 ΑΞ 329/02-08-2005
  36 HITECH 458G-REST 15 ΕΞ 330/02-08-2005
  37 PROLINE 10 15 ΩΔ 331/02-08-2005
  38 DCR GIOTTO-B 15 ΡΠ 334/13-12-2005
  39 DCR GIOTTO 15 ΡΓ 335/13-12-2005
  40 SAREMAXT-NEW 15 ΗΖ 336/13-12-2005
  41 SHARP ER-A227G 15 ΣΗ 337/20-12-2005
  42 DR 570 LT 15 ΔΡ 338/20-12-2005
  43 LD 628 FISCAL 15 ΛΕ 339/20-12-2005
  44 ASTERIAS DCR MICROTHERM 15 ΔΒ 340/09-02-2006
  45 ASTERIAS DCR LADYTHERM 15 ΔΛ 341/09-02-2006
  46 ICS ELEGANT 15 ΚΗ 342/16-02-2006
  47 ICS EXTRA 15 ΚΘ 343/02-03-2006
  48 ADMATEPLUS+ 15 ΦΒ 344/17-05-2006
  49 SAM4S ER-380 15 ΔΩ 345/17-05-2006
  50 DPS S-2020 15 ΤΨ 346/12-07-2006
  51 DPS S-2020R 15 ΣΖ 347/12-07-2006
  52 MERCURY130F 15 ΦΗ 348/12-07-2006
  53 EURO-2100 15 ΝΛ 349/06-09-2006
  54 EURO-2100MP 15 ΚΜ 350/06-09-2006
  55 i-POS 15 ΒΤ 351/06-09-2006
  56 EUROSHOP 258 15 ΤΦ 352/27-10-2006
  57 D.P.S. S-700 15 ΤΩ 353/03-11-2006
  58 EUROSMART258 15 ΒΖ 354/03-11-2006
  59 ZIP 258 15 ΒΨ 355/03-11-2006
  60 ICS EASY FISCAL 15 ΔΥΓ 356/29-11-2006
  61 ICS ELEGANT PLUS 15 ΦΥ 357/29-11-2006
  62 CASIO FE-811 15 ΩΒ 361/15-02-2007
  63 PROLINE COSMOS B 15 ΦΨ 362/15-02-2007
  64 PROLINE COSMOS Α 15 ΥΚ 363/15-02-2007
  65 IS-1 15 ΣΘ 364/15-02-2007
  66 ER-2500 15 ΘΙ 365/22-02-2007
  67 CASH 3500 15 ΠΘ 366/22-03-2007
  68 NATIONALOPALINA 15 ΨΩ 367/22-03-2007
  69 NATIONALOPALINARS 15 ΩΧ 368/22-03-2007
  70 D.P.S. S-800 15 ΨΑ 369/22-03-2007
  71 EURO-200TX 15 ΘΡ 370/21-06-2007
  72 MERCURY140F 15 ΦΖ 371/21-06-2007
  73 PALMARPLUS 15 ΩΖ 373/02-08-2007
  74 INFO CARINA 15 ΨΒ 374/02-08-2007
  75 ASTERIAS SERENE 15 ΔΧ 376/02-08-2007
  76 ASTERIAS SUPER 2200 15 ΘΣ 377/02-08-2007
  77 QUORION CR 1222 15 ΠΖ 378/21-01-2008
  78 GTM-100 15 ΣΙ 379/21-01-2008
  79 CASIO TE-300F 15 ΧΒ 380/21-01-2008
  80 OLIVETTI CRF 100 15 ΙΓ 381/21-01-2008
  81 TOSHIBAFISCAL 15 ΚΩ 382/21-01-2008
  82 ASTERIAS SERENA PLUS 15 ΨΔ 383/28-01-2008
  83 MF-EJ320 15 ΔΑΖ 384/13-03-2008
  84 SAM4S ER-260BF 15 ΛΧ 385/13-03-2008
  85 FPU-EJ 15 ΔΝΧ 386/13-03-2008
  86 CASH 2100 15 ΓΚ 387/13-03-2008
  87 SAREMASUPERAMERICA 15 ΛΗ 388/13-03-2008
  88 ER-497G 15 ΓΑ 389/15-05-2008
  89 SOLIDUS ST-500 15 ΣΞ 390/15-05-2008
  90 PBM NE-3 15 ΠΞ 391/15-05-2008
  91 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α 15 ΔΘΚ 392/15-05-2008
  92 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β 15 ΔΛΒ 393/15-05-2008
  93 IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ 15 ΔΨΓ 394/15-05-1908
  94 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ 15 ΔΩΓ 395/15-05-2008
  95 SATURNO 15 ΨΕ 396/15-05-2008
  96 D.P.S. Open Cash 15 ΦΤ 397/10-07-2008
  97 TEPSON TM-81F 15 ΔΒΝ 398/10-07-2008
  98 LINEA 15 ΘΤ 399/10-07-2008
  99 NESSO 15 ΨΖ 400/10-07-2008
  100 ICS MICROPOS PLUS 15 ΓΖ 401/10-07-2008
  101 ARCADIA III 15 ΣΥ 402/22-10-2008
  102 WISDOR CRD81 15 ΓΘ 403/22-10-2008
  103 AS220 FISCAL AEPSON 15 ΑΨ 404/22-10-2008
  104 NORIKON-58 15 ΓΙ 405/22-10-2008
  105 ER-357G 15 ΓΞ 406/16-12-2008
  106 MF-EJ210A 15 ΔΛΟ 408/16-12-2008
  107 ADMATECRF 500 15 ΦΘ 409/12-05-2009
  108 CASH 2300 15 ΠΦ 410/12-05-2009
  109 NORIKOA-28 15 ΘΛ 411/26-06-2009
  110 NORIKOA-38 15 ΦΝ 412/26-06-2009
  111 ACLASCR68AF 15 ΛΓ 413/26-06-2009
  112 DCR NOZOMI 15 ΣΦ 414/26-06-2009
  113 NORMA 15 ΓΟ 416/30-09-2009
  114 DCR SERENE ENERGY 15 ΣΨ 417/30-09-2009
  115 EPSON FP-81F 15 ΓΠ 419/30-09-2009
  116 CASIO FE-5100 G 15 ΓΨ 420/26-11-2009
  117 SAM4S ER-230F 15 ΘΧ 422/26-11-2009
  118 CARATFAVOURITE 15 ΛΖ 425/26-11-2009
  119 ST 51 15 ΦΙ 427/31-03-2010
  120 QUORION CR 28 15 ΠΩ 429/11-05-2010
  121 DR-570-LTV2 15 ΘΩ 430/11-05-2010
  122 PROLINE ERGOSPEED II 15 ΔΒΩ 433/28-05-2010
  123 CARATMOBILE 15 ΒΔ 434/28-05-2010
  124 POCKET + 15 ΒΞ 435/28-05-2010
  125 ER-A285G 15 ΘΨ 437/04-06-2010
  126 WISDOR CRL 15 ΗΩ 438/04-06-2010
  127 PROLINE 20 15 ΨΚ 439/04-05-2010
  128 HITEC PLUS 15 ΨΛ 440/04-06-2010
  129 HITEC PLUS – E 15 ΩΗ 441/04-06-2010
  130 SAREMADI50 / EJ 15 ΨΘ 442/15-06-2010
  131 NCR REAL POS 7167-2011 15 ΔΖΓ 443/15-06-2010
  132 DL – 90 EXPRESS 15 ΩΤ 444/15-06-2010
  133 DCR MY CASH 27 15 ΨΗ 445/25-06-2010
  134 ER – A295G 15 ΛΚ 446/25-06-2010
  135 RBS – MERCAT0 15 ΩΣ 447/25-06-2010
  136 INFO CARINA PLUS 15 ΨΧ 448/25-06-2010
  137 GTM – 200 15 ΨΙ 450/02-07-2010
  138 ICS ELEGANT II 15 ΨΤ 451/02-07-2010
  139 SCIROCCOPLUS 15 ΩΥ 452/02-07-2010
  140 NORMAMOBILE 15 ΩΝ 453/02-07-2010
  141 INFO CARINA i28 15 ΜΩ 457/19-07-2010
  142 SAM 4S ER-420 MF 15 ΩΟ 458/19-07-2010
  143 PE – 2 15 ΛΙ 459/28-07-2010
  144 ICS EXTRA II 15 ΟΠ 460/28-07-2010
  145 ADMATEPLUSII 15 ΜΘ 462/28-07-2010
  146 MERCURY230F 15 ΔΝ 463/28-07-2010
  147 DPS S-710 15 ΩΨ 465/07-10-2010
  148 OLIVETTI CRF 300 15 ΘΦ 466/07-10-2010
  149 LINDOS PORTABLE 15 ΨΠ 468/25-11-2010
  150 PosiFiscalIII 15 ΔΘΥ 469/28-12-2010
  151 IBM 4610 Suremark Model KB3 15 ΔΛΣ 470/28-12-2010
  152 SAREMAGRILLO/ EJ 15 ΟΞ 471/16-02-2011
  153 HITEC REST PLUS 15 ΚΞ 472/07-04-2011
  154 OLIVETTI CRF 200 15 ΙΨ 473/07-04-2011
  155 DATECSCTR400 15 ΘΞ 474/26-05-2011
  156 SAM4S ER-380F 15 ΖΘ 476/30-06-2011
  157 i-POS PLUS 15 ΖΩ 477/21-07-2011
  158 CASIO TE-350F 15 ΩΛ 478/21-07-2011
  159 DPS NEON 15 ΚΨ 479/06-10-2011
  160 DCR EasyJ 58 15 ΩΚ 480/06-10-2011
  161 DATECSCTR200 15 ΨΦ 481/06-10-2011
  162 SAM4S ER-430M 15 ΡΣ 482/06-10-2011
  163 QUORION QMP50 15 ΩΠ 485/28-12-2011
  164 INFO CARINA NET 15 ΟΘ 486/29-03-2012
  165 ACRER-460EJ 15 ΟΣ 487/25-04-2012
  166 KOSMOLINEPLUS 15 ΛΘ 488/25-04-2012
  167 DCR NOZOMI II 15 ΨΡ 489/31-10-2012
  168 KOSMOLINE 15 ΨΣ 490/31-10-2012
  169 MF – EJ320A 15 ΔΨΝ 491/31-10-2012
  170 MF – EJ210B 15 ΔΧΛ 492/31-10-2012
  171 PBM NE-5 15 ΧΘ 493/15-11-2012
  172 IBM 4610 SureMark Model GB3μ 15 ΔΨΜ 494/15-11-2012
  173 IBM 4610 SureMark Model GR3τ 15 ΔΥΣ 495/15-11-2012
  174 RBS MERCATO II 15 ΨΥ 496/15-01-2013
  175 TEPSON – 6000 PLUS 15 ΔΡΦ 497/27-05-2013
  176 SAREMAPOINT / EJ 15 ΝΨ 498/12-06-2013
  177 IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ 15 ΔΖΠ 499/13-11-2013
  178 IBM 4610 SureMark Model GB3ε 15 ΔΚΡ 500/13-11-2013
  179 IBM 4610 SureMark Model GR3ι 15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

  Δ. Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν, την παύση αυτών μέχρι την 31-08-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 31-10-2021 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

  Η δήλωση παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

  Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1) Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ

  2) Αδυναμίας εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης.
  Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.

  3) Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.

  Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.

  Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ των προαναφερόμενων περιπτώσεων είναι οι εξής:

   

  23 Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης
  41 Απόσυρση Φ.Η.Μ
  10 Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης
  24 Παύση λόγω θανάτου
  38 Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ
  25 Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης  Ε. Από την επομένη των ως άνω καταληκτικών ημερομηνιών και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο – χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013.

  ΣΤ. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ζ. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

  Πηγή: Α.1011/2020( Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1100/2020, την Α.1176/2020, την Α.1238/2020, την Α.1287/2020, την Α.1078/2021 και την Α.1153/2021).

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ