ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Όλα τα νέα μέτρα στήριξης των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας!

0
479

 

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκαν τα οικονομικά μέτρα που θα ισχύσουν για την μήνα Απρίλιο για την ενίσχυση των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία ,ενώ παράλληλα ο υπουργός εργασίας ανακοίνωσε τα μέτρα που θα ισχύσουν από την πλευρά του υπουργείου εργασίας.

 

Στις παρακάτω γραμμές τα αναφέρουμε αναλυτικά:     

 

Α.  ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

1.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.  

Στις  επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα , αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών εισφορών και η δόση μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, για τον μήνα Απρίλιο, θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένου:

 • του λιανεμπορίου
 • της εστίασης
 • του τουρισμού
 • του πολιτισμού
 • του αθλητισμού
 • των μεταφορών
 • και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί.

 

2.ΜΕΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 100% ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα , δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 100% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον μήνα Απρίλιο.

Για τους ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα καταβληθεί αποζημίωση στο 80% και 60% αντίστοιχα του μισθώματος.

Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Για τον μήνα Απρίλιο, θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένου:

 • του λιανεμπορίου
 • της εστίασης
 • του τουρισμού
 • του πολιτισμού
 • του αθλητισμού
 • των μεταφορών
 • και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί.

Ειδικά για τον Απρίλιο, συνεχίζεται για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στη διευρυμένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ Απριλίου η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40%.

 

 3.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ.

Δρομολογούνται, οι  προϋποθέσεις, για την καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του 2ου δεκαήμερου του Απριλίου, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο.

Ειδικότερα, για τον μήνα Μάρτιο, και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 31η/1/2021, θα διενεργηθεί προκαταβολή αποζημιώσεων με βάση τη δήλωση COVID Φεβρουαρίου, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

 – Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

– Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

 – Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

– Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID τον Φεβρουάριο.

 – Και τέλος, να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

 

4.ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΕΠΙΤΑΓΩΝ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ.

Αναστέλλονται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή) κατά 30 ημέρες από την αναγραφόμενη – σε κάθε αξιόγραφο – ημερομηνία, για προθεσμίες που λήγουν έως τις 30 Απριλίου 2021.

 

Β.ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

1.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ανά την επικράτεια που πλήττονται σημαντικά μπορούν να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενη επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. Για το χρονικό αυτό διάστημα καλύπτονται  και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

Για τον Απρίλιο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται η διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ Μαρτίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις με τα ίδια κριτήρια που ίσχυσαν κατά τον μήνα Μάρτιο και για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, χωρίς να ισχύουν κριτήρια υπαγωγής στο μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους.

Δίνεται δώρο Πάσχα επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επί αναλογία των ημερών αναστολής, την περίοδο Ιανουαρίου-Απρίλιου 2021.

 

2.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα ανασταλεί για έναν μήνα η καταβολή των βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών.

 

3.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 12ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Επιδοτούνται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας έως και τον Ιούνιο 2021.

 

4.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

Οι καλλιτέχνες που είναι ενταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και για τον Μάρτιο 2021.

 

5.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΑΤΡΑ.

Συνεχίζεται η επιδότηση του πολιτισμού για κενές θέσεις:

 • σε θέατρα,
 • κινηματογράφους,
 • μουσικές σκηνές
 • και χώρους συναυλιών και παραστάσεων ,έως και τον Μάρτιο του 2021.

 

6.ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΞΕΝΑΓΟΥΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ.

Επαγγέλματα ειδικών κατηγοριών του τουρισμού (ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί κλπ) θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ και για τον Μάρτιο 2021.

 

7.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ.

Στα επιδόματα ανεργίας που λήγουν έως τέλη Μαρτίου δίνεται παράταση δύο μήνες.

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ.

Επεκτείνεται το μέτρο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως και τον Ιούνιο 2021. Δίνεται δώρο Πάσχα επί της καταβαλλόμενης ενίσχυσης σε όσους συμμετείχαν στο Πρόγραμμα την περίοδο Ιανουάριου – Απριλίου 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.