ΡΥΘΜΙΣΗ 240 ΔΟΣΕΩΝ(Άρθρο και video). Σημαντικές πληροφορίες από την Πανελλήνια Ένωση Λογιστών-Οικονομολόγων!

0
773

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

Καλημέρα σε όλους!

 

Από  Δεύτερα 01/03/2021 μπαίνει σε εφαρμογή η ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας, κάτι που θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα και που θα μπορεί να φθάσει και τις 240 δόσεις!

Τα βασικά σημεία είναι τα εξής :

 • Μπορούν να ενταχθούν και μόνο οι οφειλές πρός το δημόσιο (ΕΦΟΡΙΑ-ΕΦΚΑ)
 • Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή επ’ αορίστω.
 • Ρυθμίζονται όλες οι οφειλές μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 • Δεν είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να την δεχθούν.
 • Από 1η Μαρτίου εντάσσονται τα νομικά πρόσωπα που έχουν πάνω απο 700000 ευρώ έσοδα.
 • Από 1η Ιουνίου εντάσσονται τα νομικά πρόσωπα με τζίρο κάτω απο 700000 ευρώ και όλα τα φυσικά πρόσωπα.

Αναλυτικότερα σε χθεσινή διαδικτυακή συνάντηση που είχαμε με τον Ειδικό Γραμματέα Δημόσιου Χρέους και την ομάδα του, μετά από συζήτηση λάβαμε τις παρακάτω συνοπτικές απαντήσεις:

 • Τι προβλέπει σε γενικές γραμμές η ρύθμιση των 240δόσεων;

Το γενικό πλαίσιο προβλέπει ρύθμιση όλων των χρεών του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το δημόσιο , τις τράπεζες και τους πιστωτές  μέχρι 240 δόσεις.

 • Μέσα από το πλαίσιο των 240 δόσεων θα μπορούν να ρυθμισθούν οι συνολικές οφειλές προς Εφορία και ΕΦΚΑ;

Μέσω του πλαισίου ρύθμισης οφειλών είναι δυνατή και μόνο η ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και επομένως τα χρέη προς το δημόσιο μπορούν να ρυθμισθούν με αυτό τον τρόπο σε μέχρι 240 δόσεις.

 • Τα αιτήματα για ρυθμίσεις θα έχουν καταληκτική ημερομηνία ή όχι;

Τα αιτήματα για ένταξη στην ρύθμιση δεν έχουν καταληκτική ημερομηνία και επομένως μπορεί να υποβάλει αίτημα ο οφειλέτης όποια στιγμή θέλει. Αξίζει να σημειωθεί ότι ρυθμίζει όποιο χρέος έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή !

 • Τι προβλέπει συνοπτικά ο ρόλος του Πραγματογνώμονα και ποιοι (νομικά και φυσικά πρόσωπα) έχουν δικαίωμα να εγγραφούν; Που γίνονται οι αιτήσεις;

Ο πραγματογνώμονας μπορεί να είναι Ορκωτός Ελεγκτής, Οικονομολόγος , Λογιστής Α’ τάξεως ή Σύμβουλος. Το αίτημα του για να ενταχθεί στην κατηγορία των πραγματογνωμόνων μπορεί να το υποβάλει στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.  Μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Ο ρόλος είναι συμβουλευτικός και θα πρέπει να καταρτίσει το οικονομικό  πλάνο της προτεινόμενης πρότασης.

 • Στην ρύθμιση των 240 δόσεων υπάρχει πρόβλεψη για διαμεσολαβητή ή όχι;

Διαμεσολαβητής με την προηγούμενη μορφή του πτωχευτικού δεν υφίσταται σε αυτό το νόμο.

 • Για να υπάρξει συμμετοχή στις 240 δόσεις υπάρχει κάποιο ποσοστό πλειοψηφίας των πιστωτών;

Θα πρέπει να  συμφωνήσει το 60% των πιστωτών.

 • Ποιος αποφασίζει για την επιλογή του αριθμού των δόσεων ,ο οφειλέτης, ο πιστωτής, ή ο αλγόριθμος;

Η απόφαση για τον αριθμό των δόσεων προκύπτει με βάσει κάποιο τύπο που έχει ο αλγόριθμός και προσδιοριστικά στοιχεία είναι η οικονομική και η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.

 • Οι 240 δόσεις ισχύουν για όλους τους φορείς (ΠΙΣΤΩΤΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Οι τράπεζες που μέχρι στιγμής δεν έχουν βοηθήσει καθόλου τις επιχειρήσεις, θα είναι υποχρεωμένες να δεχθούν τις 240 δόσεις;

Δυστυχώς οι τράπεζες για μία ακόμη φορά δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ρύθμιση των 240δόσεων σε αντίθεση με τους άλλους φορείς κάτι που κατά την άποψη μας είναι αρνητικό και ίσως θα πρέπει να υπάρξει δεύτερη σκέψη! Βέβαια για τις Ελληνικές Τράπεζες δεν έχουμε να πούμε κάτι θετικό τα τελευταία 10 χρόνια αφού έχουν αποδειχτεί  αδύναμες  να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και γενικότερα δεν μπορούν να στηρίξουν την οικονομία !

 • Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη την συνολική περιουσία οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών;

Ναι την λαμβάνει .

 • Υπάρχει πρόβλεψη για διαγραφή οφειλών σε δημόσιο; Α)Με ποια σειρά ;Β) Ποια τα όρια διαγραφής οφειλών προς το δημόσιο;

Ναι υπό προϋποθέσεις, ποτέ όμως κάτω του κεφαλαίου.

 • Σε περίπτωση καθυστέρησης δόσεων πότε γίνεται απώλεια της ρύθμισης;

Αν χαθούν 3 δόσεις τότε χάνεται η ρύθμιση!

 • Αν ρυθμίσουμε σε 240 δόσεις για νομικά πρόσωπα, εμπλέκονται και οι προσωπικές περιουσίες Διοίκησης και Μετόχων ή Εταίρων;

Μόνο με την σύμφωνη γνώμη τους ,με την λογική ότι είναι εγγυητές!

 • Με τους εγγυητές τι ακριβώς γίνεται στην περίπτωση που απολεσθεί η ρύθμιση ;

Αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα όπως και ο οφειλέτης.

 • Αν χαθεί η ρύθμιση υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής  νέου αιτήματος και αν ναι σε πόσο χρονικό διάστημα μετά;

           Μπορεί όμως ο οφειλέτης να υποβάλει ξανά μετά από 15 μήνες καινούργια αίτηση για ρύθμιση χρεών! Κατά την άποψη μας το διάστημα που μεσολαβεί είναι μεγάλο , ίσως θα έπρεπε να μειωθεί!

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.