Πώς μπορούν οι οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους στην εφορία; Όλες οι δυνατές επιλογές που υπάρχουν σήμερα!

0
3816

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

Ένα σοβαρό θέμα που σίγουρα θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες και σίγουρα θα πρέπει και να το γνωρίζουμε καλά αλλά και μπορούμε ανάλογα με την περίπτωση να επιλέξουμε  τι ακριβώς συμφέρει την κάθε επιχείρηση, είναι οι ρυθμίσεις οφειλών χρεών προς την Εφορία.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι  μετά από την κρίση του 2010. τα capital control του 2015 και τώρα από την κρίση του COVID-19,όσοι χρωστούν στο δημόσιο δυσκολεύονται και πολλοί αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους  εφάπαξ και εμπρόθεσμα, με αποτέλεσμα να έχουν πλέον συγκεντρωθεί μεγάλα ποσά .

Δυστυχώς για τους οφειλέτες  η ΑΑΔΕ εφαρμόζει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που προβλέπουν δεσμεύσεις και κατασχέσεις καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες, κατασχέσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.

Όμως παράλληλα έχουν νομοθετηθεί αρκετές ρυθμίσεις και οι οφειλέτες μπορούν να τις επιλέξουν πριν ενταχθούν στον νέο Πτωχευτικό Νόμο.

Στις παρακάτω γραμμές καταγράφουμε και αναλύουμε όλες τις ρυθμίσεις που μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΡΥΘΜΙΣΗ 36-72 ΔΟΣΕΩΝ

 

– Το αίτημα για ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 31 Δεκέμβριου 2021. Εάν η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά υποβάλλεται στην αρμόδια εφορία Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης

– Για να ενταχθεί  ο οφειλέτης στη ρύθμιση πρέπει να καταβάλλει τη πρώτη δόση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2022  σε διάστημα  3 εργάσιμων ημέρων από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

– Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν είναι ενταγμένες σε άλλη  ρύθμιση και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 όπως επίσης και οφειλές για τις οποίες υπάρχει αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ***

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Αν οι οφειλέτες είναι  φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,

Α) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αυτά που  έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται από την  απόφαση Υπουργού Οικονομικών ως πληττόμενα.

Β) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Εάν η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη στο διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, (ανεξάρτητα χρονικής διάρκειας αναστολής)
 • Εάν έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού στο διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021
 • Εάν εντάχθηκαν στο μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», στο  χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021,(ανεξάρτητα χρόνου ένταξης )
 • Εάν έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί ,
 • Εάν ήταν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, 1.3.2020 έως 31.7.2021.(ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα ένταξης )

ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ:

 1. Ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΜΦΙΑ των δηλώσεων της φετινής χρονιάς
 2. οφειλές που  αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων
 3. δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής

ΠΟΤΕ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ:

 1. Αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης
 2. Αν υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης είναι

 • 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, μέχρι 1.000 ευρώ
 • 50 ευρώ για ρυθμίσεις άνω  των 1.000 ευρώ.

Οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως για τις  72 δόσεις ενώ για τις έως και 36 μηνιαίες δόσεις είναι άτοκες. η δε καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5%.

Με την υπαγωγή  στην ρύθμιση ο οφειλέτης:

 1. Λαμβάνει αποδεικτικό ενημερότητας
 2. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται.
 3. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται

ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:

 • Μπορεί να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και των συν υπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, αν θεωρεί ότι η οφειλή δεν διασφαλίζεται,
 • Να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος
 • Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του.

 

**Αναλυτικά, στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οι παρακάτω κατηγορίες αρρύθμιστων φορολογικών οφειλών:

α) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά από 11 Μαρτίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020 αλλά παρατάθηκαν αρχικά για 4 μήνες και εν συνεχεία όλες μαζί έως και την 31η-12-2021.

β) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 11η-3-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 31η-8-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021.

γ) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-4-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 31η-8-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021.

δ) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-5-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 30ή-9-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021.

ε) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-6-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 31η-10-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021.

στ) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31η-12-2021.

ζ) Λοιπές αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οφειλές από ΦΠΑ φορολογικών περιόδων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, από ΕΝΦΙΑ έτους 2020 που έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνονται επίσης έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένα στις ΔΟΥ, πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) που βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και παρέμειναν αρρύθμιστες.

 

2η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  : ΡΥΘΜΙΣΗ 100-120 ΔΟΣΕΙΣ

Όσοι πληττόμενοι ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  έχασαν την ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων κατά την διάρκεια της Πανδημίας έχουν την δυνατότητα επανένταξης τους, με την διαδικασία που ορίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Η ρύθμιση αφορά όσους βρέθηκαν εκτός των 100 και 120 δόσεων την περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 και επλήγησαν από την πανδημία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Υποβάλουμε την αίτηση και την καταβολή της δόσης του Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και στην συνέχεια με την προϋπόθεση ότι είμαστε  πληττόμενοι, μας δίδεται η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης . Η ρύθμιση αφορά όσους βρέθηκαν εκτός των 100 και 120 δόσεων την περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Η καταληκτική ημερομηνία της  ρύθμισης που αναβιώνουμε επιμηκύνεται σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης. Δηλαδή, οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα προστεθούν στο τέλος  της ρύθμισης .

                           Ποιοι εντάσσονται:

 1. Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 2. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
 3. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.
 4. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.
 5. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».
 6. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΤΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

Α) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ 

1) Όταν  οφειλέτης δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 3 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

2)Όταν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

3) Αν δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίζει τις νέες οφειλές του εμπρόθεσμα.

Β.ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ

1) Όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης.

2)Όταν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

3) Αν δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίσει τις νέες οφειλές του εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

4)Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπή.

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΠΑΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

Οι παρακάτω περιπτώσεις που έχασαν κατά την πανδημία πάγιες ρυθμίσεις» οφειλών 12-24 δόσεων ή  24-48 δόσεων, έχουν δικαίωμα  υποβολής αιτήματος επανένταξης.

α) Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΠΑ και έχουν τζίρο μειωμένο από και πλέον  5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019

β) Φυσικά πρόσωπα που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη  εντός του έτους 2020 ή 2021.(για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα)

γ) Φυσικά πρόσωπα  που εντάχθηκαν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Συν-Εργασία» εντός του έτους 2020 ή 2021,(ανεξάρτητα χρονικού διαστήματος)

δ) οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 ή 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID».

Οι οφειλέτες των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να ρυθμίσουν σε από 24  έως και 48 μηνιαίες δόσεις οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση τις οποίες είχαν ήδη εντάξει σε παλαιότερες «πάγιες ρυθμίσεις» ενεργές την 1η-11-2019 αλλά που χάθηκαν  μετά την ημερομηνία αυτή, καθώς επίσης και οφειλές τους που εντάχθηκαν σε πάγιες ρυθμίσεις  μετά την 1η-11-2019 που χάθηκαν  την περίοδο Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν είναι οφειλές  από φόρο κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών ή από φορολογικό έλεγχο, καθώς επίσης και για μη φορολογικές οφειλές, οι δόσεις μπορούν να φθάσουν μέχρι τις 48. Οι υπόλοιπες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥ:

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Σε κάθε περίπτωση αντικειμενικής τεχνικής αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω του συστήματος TAXISnet, η υποβολή της θα μπορεί να γίνει στην Υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ κ.λπ.), ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης των ρυθμιζόμενων οφειλών.

 

4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΜΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ:

Όσοι  δεν μπορούν να εξοφλήσουν σε 8 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές του εκκαθαριστικού της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή σε 6 μηνιαίες δόσεις τον φετινό ΕΝΦΙΑ ,μπορούν να ρυθμιστούν:

*  σε  12 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 5,32%

*  σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 6,82%,

Θυμίζουμε ότι κανονικά οι οφειλές πρέπει να πληρωθούν σε 8 μηνιαίες δόσεις, που λήγουν στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 (οι δύο πρώτες), η τρίτη στις 30 Σεπτεμβρίου 2021  οι δε υπόλοιπες πέντε τους επόμενους πέντε μήνες.2022.

 

5η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ρύθμιση 240 δόσεων :

 

ΠΩΣ ΡΥΘΜΙΣΖΟΥΜΕ ΣΕ 240 ΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΑΣ-ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ:

 

Την 1/3/2021 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία της εξυγίανσης – ρύθμισης οφειλών ή 2ης ευκαιρίας – πτώχευσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Στις 1/6/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω της οποίας παρέχεται η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, με μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής.

Η άποψη μας είναι ότι  η ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας όπως φαίνεται ήρθε για να μείνει  και σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό τα επόμενα χρόνια .Η βασική της λογική είναι ότι με βάση κάποια κριτήρια, μπορεί να υπάρξει μια πρόταση από το κράτος σε Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε Δημόσιο και τράπεζες ώστε να μπορέσουν να τα αποπληρώσουν σε βάθος μεγάλου χρονικού διαστήματος!

Σε περίπτωση που το Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο δεν μπορεί η δεν μπορέσει να ανταποκριθεί τότε υπάρχει η “ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”, στην οποία μετά από ρευστοποίηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας  μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να διαγραφούν όλα τα χρέη.

Το αν το συγκεκριμένο μέτρο πετύχει είναι κάτι που δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τώρα και είναι κάτι που θα το δείξει  ο χρόνος.

 

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

 

Μέσα από την  ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί κάποιος να  ρυθμίσει στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το δημόσιο σε έως 240 δόσεις, καθώς να ρυθμίσει τα δάνεια του προς τράπεζες – διαχειριστές δανείων σε έως 420 δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι 50 ευρώ. Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο (δημόσιο 5% και τράπεζες 3,75% ετησίως).

Παράλληλα παρέχεται μερική διαγραφή χρέους, υπό προϋποθέσεις (π.χ.αν η αξίας της περιουσίας να είναι μικρότερη από το ύψος των οφειλών, και δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης). Το «κούρεμα» χρέους προς το δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% για τα πρόστιμα, 85% για προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και 75% για το κεφάλαιο.

Δεν γίνεται καθόλου «κούρεμα» κεφαλαίου σε παρακρατούμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (όπως ΦΠΑ, ΦΜΥ). Το «κούρεμα» χρέους προς τράπεζες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 80% του κεφαλαίου, ενώ δεν υπάρχει όριο μέγιστου κουρέματος για τόκους .

 

Οι προϋποθέσεις – κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

 • Πρέπει να υπάρχουν συνολικά χρέη προς όλους τους πιστωτές, πάνω απο 10000 ευρώ
 • Δεν πρέπει να υπάρχει οφειλή  μόνο σε 1 τράπεζα, η οποία να κατέχει πάνω από 90% του συνολικού χρέους
 • Υπάρχει η δυνατότητα αν υπάρχουν οφειλές μόνο στο δημόσιο (πχ μόνο ΑΑΔΕ η ΕΦΚΑ)  να ρυθμισθούν οι οφειλές
 • Οι μεγάλες επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ ή που οφείλουν περισσότερο από 5 εκατ. ευρώ) απαιτείται να υποβάλουν και ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan). Ο ρόλος του λογιστή – οικονομολόγου είναι κρίσιμος σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να τεκμηριώσει ότι η επιχείρηση είναι όντως βιώσιμη ή μπορεί να καταστεί βιώσιμη (δηλ. μια μελέτη βιωσιμότητας) και να προτείνει ένα πλάνο αναδιάρθρωσης όλων των οφειλών. Δηλ. να πείσει τους πιστωτές ότι είναι προς το συμφέρον τους να παραμείνει η επιχείρηση εν λειτουργία.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

 • Υπάρχει δυνατότητα ένταξης και μόνο των οφειλών προς το δημόσιο (ΕΦΟΡΙΑ-ΕΦΚΑ)
 • Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 
 • Ρυθμίζονται όλες οι οφειλές μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
 • Δεν είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να  δεχθούν την ρύθμιση
 • Δεν μπορούν αν ενταχθούν τα νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε λύση και εκκαθάριση και εκέινα που δέν έχουν δραστηριότητας
 • Η πρόταση ρύθμισης της πλατφόρμας δεν είναι δεσμευτική και η μη αποδοχή της δεν οδηγεί αυτόματα σε πτώχευση

 

Κλείνοντας θα αναφέρουμε τα συμπεράσματα μας από ερωτήματα που έχουν τεθεί σε  διαδικτυακή συνάντηση που είχαμε με τον Ειδικό Γραμματέα Δημόσιου Χρέους και την ομάδα του :

 • Ο αλγόριθμος υπολογίζει τα δεδομένα όπως ακριβώς στο παρελθόν έκανε ο δικαστής σύμφωνα με την εφαρμογή τού νόμου με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι ταχύτερη και διαφανής
 • Η Πλατφόρμα προτείνει ρύθμιση την οποία αν δεν την θέλουμε δεν την αποδεχόμαστε δεν σημαίνει ότι πτωχεύομε αυτόματα
 • Αν κάποιος δεν έχει ακίνητη περιουσία φαίνεται να τον συμφέρει η δεύτερη ευκαιρία
 • Για να μπορέσουν τα φυσικά πρόσωπα να ρυθμίσουν τίς οφειλές τους σε τράπεζες σε 420 δόσεις υπάρχει ηλικιακός κόφτης στα 85 έτη εκτός και αν ο οφειλέτης φέρει εγγυητή νεότερο
 • Στα νομικά πρόσωπα οι μέγιστες δόσεις σε τράπεζες είναι 180 δόσεις
 • Δεν ρυθμίζονται τα χρέη από ανάσχεση κρατικών επενδύσεων
 • Η πρώτη κατοικία σε περίπτωση δεύτερης ευκαιρίας εκποιείται όμως ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να την μισθώσει για 12 έτη (κάτι που είναι απόλυτη προτεραιότητα και στην συνέχεια να την αγοράσει ξανά .Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι για χαμηλά εισοδήματα  προβλέπεται και κρατική επιδότησης για το ενοίκιο
 • Υπάρχει διαφορά μεταξύ ρύθμισης 240 δόσεων και πρότασης εξυγίανσης
 • Η διαγραφή των χρεών για να γίνει θα πρέπει η οφειλή να είναι μεγαλύτερη από την αξία της περιουσίες του οφειλέτη και να μην υπάρχει επαρκές υπόλοιπο μετά την κάλυψη της δαπάνης
 • Αν χάσουμε δύο δόσεις τότε χάνουμε την ρύθμιση

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.