ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ: Συντελεστές φόρου και προκαταβολής φόρου για το τρέχον και τα επόμενα έτη!

0
477

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

 

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι..

 

Για όλα τα νομικά πρόσωπα, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων, για το φορολογικό έτος 2020, ισχύουν τα εξής:

  • Η προκαταβολή φόρου είναι 70%
  • Ο συντελεστής φόρου είναι 24%

Από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής, ο συντελεστής προκαταβολής φόρου ορίζεται 80%, ενώ ο συντελεστής φορολογίας στο 22%.

Ως προς τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 2020, ισχύουν τα εξής:

  • Η προκαταβολή φόρου είναι 55%
  • Ο συντελεστής φόρου παραμένει ως έχει. Θυμίζουμε την ισχύουσα φορολογική κλίμακα:
Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
10000 9% 900 10000 900
10000 22% 2200 20000 3100
10000 28% 2800 30000 5900
10000 36% 3600 40000 9500
Υπερβάλλον 44%

Πηγή: Άρθρα 119,120 Ν.4799/2021 και Ε.2125/15-06-2021.

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων