Ο λογιστής σας, είναι ο άνθρωπος που πρέπει να εμπιστευτείτε για την ορθή υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης!

0
898

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ WORLDTAXIS 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Λ.Π.Ε

 

Ο λογιστής σας, είναι ο άνθρωπος που πρέπει να εμπιστευτείτε για την ορθή υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης!

Οι φορολογικές δηλώσεις ξεκίνησαν, αρκετά καθυστερημένα, λόγω πανδημίας και οι συνάδελφοι λογιστές σε όλη τη χώρα, είναι στις επάλξεις, όπως πάντα άλλωστε.

Η ορθή συμπλήρωση μιας φορολογικής δήλωσης, επηρεάζει όχι μόνο τον φόρο που πρέπει να πληρώσουμε, αλλά και μια σειρά επιδομάτων-παροχών που πιθανόν να δικαιούται ο φορολογούμενος.

Οι επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικοί, εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και το αναγκαίο υπόβαθρο, εγγυώνται την σύννομη, αλλά και ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παρακάτω θα αναφέρουμε κάποιες χρήσιμες και διαχρονικές συμβουλές, για την ορθή συμπλήρωση των φορολογικών μας δηλώσεων:

  • Δώστε μεγάλη προσοχή στην διεύθυνση του φορολογούμενου, καθώς αυτή μπορεί να έχει αλλάξει, οπότε θα απαιτηθεί πρώτα να αλλάξει ηλεκτρονικά και μετά να υποβληθεί η δήλωση.
  • Η βάση για την ορθή υποβολή μιας δήλωσης, είναι η σωστή ανάλυση του Ε9. Αν δεν ανατρέξουμε για παράδειγμα, σε τυχόν αλλαγές της περιουσιακής μας εικόνας εντός του έτους 2020, θα προβούμε σε εσφαλμένη απεικόνιση των ακινήτων μας στα έντυπα Ε1 και Ε2.
  • Η διαφορά της φιλοξενίας και της παραχώρησης ενός ακινήτου, δεν επηρεάζει μόνο τα τεκμήρια μας, αλλά και όλα τα επιδόματα όπως το ΚΕΑ. Πολλοί φορολογούμενοι μπερδεύουν τη φιλοξενία στη κύρια κατοικία κάποιου άλλου, με το ακίνητο που τους παραχωρείται για να μείνουν οι ίδιοι σε αυτό και το οποίο έχει τεκμήριο. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στο πραγματικό γεγονός του αν φιλοξενούμε κάποιον, καθώς σε κάποια επιδόματα το εισόδημα του φιλοξενούμενου, προστίθεται στα εισοδήματα του υπόχρεου της δήλωσης.
  • Οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το παγκόσμιο τους εισόδημα. Αυτό σημαίνει πως αν ο φορολογούμενος το 2020 είχε για παράδειγμα έκτακτα ένα εισόδημα από μισθούς σε μια άλλη χώρα, αυτό πρέπει να δηλωθεί στην Ελλάδα. Το αν θα φορολογηθεί το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης, ή όχι είναι ένα ζήτημα που τεκμηριώνεται με βάση τον τύπο του εισοδήματος και τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας της χώρας μας με τις άλλες χώρες.
  • Δώστε μεγάλη έμφαση στις αλλαγές που προκύπτουν για το φορολογικό έτος που υποβάλλουμε τη δήλωση. Η βάση της φορολογικής μας νομοθεσίας είναι ο Ν.4172/2013, με τις αντίστοιχες ερμηνευτικές του. Οι αλλαγές στα φορολογικά, μόνο σπάνιο φαινόμενο δεν είναι, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια.

Καλή δύναμη σε όλους τους μαχόμενους συναδέλφους με υπομονή και επιμονή!

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων