Εισαγωγή στα myDATA, απλά και κατανοητά, του Λάμπρου Μπέλεση!

0
8234

 

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  MYDATA

(my Digital Accounting and Tax Application)

 

Τούς επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ θα είναι η λειτουργία της εφαρμογής του mydata που θα ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μερικά και τμηματικά  από τον Σεπτέμβριο του 2021, η δε πλήρης εφαρμογή του θα ξεκινήσει από 01/01/2022 όπως θα αναφέρουμε παρακάτω αναλυτικά !

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε όλοι, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε κλαδικά την κοινή γνώμη ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή αυξάνει το κόστος μας και τις ευθύνες μας και ότι δεν γίνεται με ένα κλικ όλη η δουλειά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενημερώσουμε τούς πελάτες μας για την επιπλέον εργασία που θα έχουμε , ενώ θα πρέπει να τους τονίσουμε την ανάγκη να έχουν δική τους εφαρμογή τιμολόγησης.

Πριν προχωρήσουμε θα αναφέρουμε συνοπτικά κάποια στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει και από την μελέτη των έως τώρα δεδομένων, αλλά και τις διαδικτυακές εκδηλώσεις με την ΑΑΔΕ, τα οποία είναι:

 • Καταργούνται οι συγκεντρωτικές πελατών προμηθευτών(στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι  θα πρέπει να βγει απόφαση τι θα γίνει το 2020) 
 • Εξασφαλίζονται γρήγορες επιστροφές φόρων και ΦΠΑ
 • Για το 2021 θα διαβιβασθούν μόνο τα έσοδα 
 • Η ένταξη των επιχειρήσεων για φέτος θα γίνει σταδιακά 
 • Για το 2021 δεν θα υπάρχουν πρόστιμα 
 • Σε λίγο καιρό θα αναρτηθεί η απόφαση καταγραφής των προστίμων  που θα ισχύουν από την επόμενη χρονιά 
 • Για την ειδική φόρμα καταχώρησης στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση που εκδίδει 50 χειρόγραφα τιμολόγια τον χρόνο ή έχει έσοδα μέχρι 50000 ευρώ και που στην περίπτωση που μέσα στην διαχειριστική περίοδο η επιχείρηση ξεπεράσει μια από τις προϋποθέσεις συνεχίζει κανονικά εκεί και η αλλαγή γίνεται στην επόμενη διαχειριστική περίοδο 
 • Οι τραπεζικές συναλλαγές δεν διαβιβάζονται στο mydata 
 • Ανά κλάδο επιχειρήσεων δημιουργούνται θεματικές ενότητες και επομένως και εγχειρίδια με οδηγίες αναρτημένα στην ΑΑΔΕ
 • Προσοχή :Οι ΦΗΜ διαβιβάζουν μόνο σύνοψη εσόδων και όχι χαρακτηρισμούς και επομένως υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας και χαρακτηρισμού  από τον λογιστή της επιχείρησης έως τις 20 του επόμενου μήνα. 
 • Γιατροί και φροντιστήρια : Απαλλάσσονται από ΦΗΜ όμως πρέπει να στείλουν υποχρεωτικά μετά την έκδοση των αποδείξεων τους μια-μια ξεχωριστά τις αποδείξεις τους και στην συνέχεια να γίνεται χαρακτηρισμός εντός μηνός(έως τις 20 του επόμενου) από τους λογιστές .Επομένως κατά την άποψη μας χρειάζονται σίγουρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών. Εδώ να τονίσουμε, πως όσοι εμπίπτουν στην ειδική φόρμα καταχώρισης, μπορούν να διαβιβάζουν έως τις 20 του επόμενου μήνα τις ΑΠΥ, ενώ όσοι χρησιμοποιούν ERP ή τιμολογιέρα, έχουν περιθώριο 5 ημερών.
 • Τέλος θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη επιδότησης του κλάδου μας τόσο για την προμήθεια εξοπλισμού , όσο και για την εκπαίδευση του.

Στις παρακάτω γραμμές θα εξηγήσουμε τα βασικά του σημεία και τις βασικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζουμε.

Ένα σημείο που θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι αποτελεί μια Ελληνική Πρωτοβουλία και ότι δεν έχει εφαρμοσθεί ίδιο σύστημα σε καμία άλλη χώρα παρά μόνο παραπλήσια στην Ιταλία και στην Ουγγαρία και επομένως ίσως υπάρχουν στην πορεία και αφού λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, σημεία που πιθανόν να χρειασθούν βελτιώσεις.

Ποιες Επιχειρήσεις Αφορά το Νέο Μέτρο:

Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν αφορά τους ιδιώτες, αλλά µόνο όσους έχουν εµπορικό-επαγγελματικό  ΑΦΜ όπως πχ:

* ελεύθερους επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές κ.ά.)

* Ατομικές επιχειρήσεις

*  είτε νομικά πρόσωπα (ΙΚΕ – Α.Ε. – ΕΠΕ κοκ) ακόμα και αν εξαιρούνται από τον ΦΠΑ.

Οι παραπάνω  πρέπει να ενημερώνουν την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων, κυρίως µέσω των προγραµµάτων τιμολόγησης και των ταμειακών τους μηχανών, για τις πωλήσεις τους συγκεντρωτικά από την 1/10/20 και στις περισσότερες περιπτώσεις  ακόµη και online από την 1/1/21.

Οι λογιστές, µέσα από τις λογιστικές εφαρμογές τους, θα αναλάβουν να καθορίζουν τον χαρακτηρισµό των παραστατικών που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις από τη πλευρά των εξόδων, σε δαπάνες και αγορές, εκπιπτόμενο ΦΠΑ ή µη, καθώς και των εγγραφών τακτοποίησης-μισθοδοσίας.

Η πλατφόρμα myDATA θα παρέχει και τη δυνατότητα για χειρόγραφη καταχώρηση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις (νοµικά πρόσωπα) που εκδίδουν έως 50 παραστατικά το έτος και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες ή επιχειρήσεις µε βιβλία β’ κατηγορίας (απλογραφικά) και τζίρο έως 50.000 ανά έτος.

Οι ημερομηνίες υποχρεωτικής διαβίβασης έχουν διαμορφωθεί ως εξής :

Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

 • Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 €.
 • Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €.
 • Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
 • Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδόσει ή θα εκδόσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.

Οι ημερομηνίες διασύνδεσης ταμειακών μηχανών έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) είναι υποχρεωμένες:

 • να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους
 • να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA,
 • να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς δηλώνοντας την αλλαγή στο μητρώο της Εφορίας

Οι  προθεσμίες αναβάθμισης-απόσυρσης για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

 • βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
 • το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.

Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

 • βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
 • το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €.

Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους:

 • όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Για να προσπαθήσουμε να δούμε μαζί ορισμένα δεδομένα για το MYDΑTA ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΟΔΗΓΟ ώστε να ξεκινήσουμε να μιλάμε την γλώσσα του, θα πούμε τα εξής:

Αρχικά τί είναι η Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα MYDATA της ΑΑΔΕ:

“Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.” θεωρείται  η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

“Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.” ή “Πλατφόρμα myDATA”, θεωρείται  η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν την υποχρέωση να τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό αλλά και το φορολογικό αποτέλεσμα.

Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να διευκρινίσουμε είναι το πόσα και ποια είναι  τα ηλεκτρονικά βιβλία της ψηφιακής πλατφόρμας MY DATA ΤΗΣ ΑΑΔΕ.

 Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι δύο :

 • Το βιβλίο αναλυτικών εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο) Σε αυτό καταχωρείται η Σύνοψη των παραστατικών Εσόδων /Εξόδων γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.
 • Το βιβλίο συνοπτικής απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο) στο οποίο εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Τα δεδομένα που διαβιβάζουμε στα ηλεκτρονικά βιβλία είναι τα παρακάτω:

 • Διαβιβάζουμε και καταχωρούμε την σύνοψη παραστατικών εσόδων – εξόδων
 • Χαρακτηρίζουμε τα καταχωρημένα παραστατικά
 • Καταχωρούμε τις λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης προσδιορισμού λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος
 • Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν τυποποιηθεί έτσι ώστε να γίνει η επεξεργασία τους από την ΑΑΔΕ

Ας δούμε τώρα τι σημαίνει σύνοψη παραστατικών:

Σύνοψη παραστατικού θεωρούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την ανάλυση τους (διάκριση σε αγαθά και υπηρεσίες )σύμφωνα με την Α.1138/2020) .

Άλλη μία έννοια που θα πρέπει να διευκρινισθεί είναι τι ακριβώς σημαίνει  η υποχρέωση λογιστικοποίησης των δεδομένων της κάθε επιχείρησης για την εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων και που ουσιαστικά συνδέεται με το αριθμό ΜΑΡΚ που είναι  ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης που δίνει η ΑΑΔΕ για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα της.

Στην συνέχεια  προσπαθούμε θέτοντας κάποια ερωτήματα να ξεκαθαρίσουμε κάποια σημεία για   ΤΑ MYDATA.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ;

Πάροχος θεωρείται η οντότητα που μετά από εντολή άλλης οντότητας που είναι υπόχρεη ,διαβιβάζει με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της οντότητας.

Τ Ι ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ERP);

Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό ERP) είναι  οι ηλεκτρονικές εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν  α) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων  β) της λογιστικής διαχείρισης για την λογιστικοποίηση των δεδομένων.

ΠΟΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ;

Α) Οι ιερές μονές του Αγίου Όρους

Β) Το δημόσιο ,οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι, οι Κοινότητες, και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τις πράξεις και δραστηριότητες, που πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία με την προϋπόθεση όμως ότι δεν εντάσσονται στο ΦΠΑ.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ;

Α ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ:

 • Μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που έχουν άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ)
 • Μέσω προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικού ,λογιστικού), που χρησιμοποιούν οι οντότητες ,εφόσον αυτά διασυνδεόνται με την ΑΑΔΕ μέσω σχετικής διεπαφής
 • Μέσω ειδικής πλατφόρμας της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί η ΑΑΔΕ, την ειδική φόρμα καταχώρισης, την οποία μπορούν να την χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση Α1138/2020(δηλ. έως 50000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα για όσους τηρούν απλογραφικό σύστημα, είτε εκδίδουν έως 50 τιμολόγια το χρόνο.

     Β ΛΙΑΝΙΚΗΣ:

 • Μέσω προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικού ,λογιστικού), που χρησιμοποιούν οι οντότητες ,εφόσον αυτά διασυνδεόνται με την ΑΑΔΕ μέσω σχετικής διεπαφής
 • Μέσω ειδικής πλατφόρμας της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί η ΑΑΔΕ, την ειδική φόρμα καταχώρισης, την οποία μπορούν να την χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση Α1138/2020(δηλ. έως 50000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα για όσους τηρούν απλογραφικό σύστημα ,είτε εκδίδουν έως 50 τιμολόγια το χρόνο.
 • Μέσω των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις λιανικές συναλλαγές
 • Μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που έχει άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ)

 

ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ;

 • Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με την χρήση ΦΗΜ : α) είτε αναλυτικά . ανά στοιχείο λιανικής μέσω απευθείας διασύνδεσης των ΦΗΜ με την ΑΑΔΕ β) είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα μέσω των λογισμικών προγραμμάτων ERP, είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές που δεν έχουν την υποχρέωση διασύνδεσης ΦΗΜ, με εξαίρεση τα καύσιμα.
 • Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά η χειρόγραφα χωρίς την υποχρεώση χρήσης ΦΗΜ τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης .
 • Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα mydata.

ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ KAI  MYDATA

Οποίος εκδίδει παραστατικό αυτοτιμολόγησης( λήπτης αγαθών-υπηρεσιών), διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηριρισμό εξόδων ως εξής :

 • Μέσω παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Μέσω προγραμμάτων ERP
 • Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης στους προβλεπόμενους χρόνους από την Α1138/2020

Όποιος λαμβάνει το παραστατικό( πωλητής αγαθών-υπηρεσιών):

 • Μέσω προγραμμάτων λογισμικού ERP
 • Μέσω ειδικής πλατφόρμας καταχώρησης στους προβλεπόμενους χρόνους της Α1138/2020

 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ (Α.1138/2020)

1)Συνόψεις Παραστατικών Εσόδων Τιμολόγησης & Εξόδων Αυτοτιμολόγησης – Χαρακτηρισμός Συναλλαγών

Ανεξαρτήτως υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και τηρούμενου λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό), διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

 • Σε πραγματικό χρόνο για τις Επιχειρήσεις που διαβιβάζουν μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου από 20/07/2020 και Λογισμικών Προγραμμάτων ERP από 01/01/2021 και μετά.

2) Συνόψεις Παραστατικών Εξόδων Τιμολόγησης & Εσόδων Αυτοτιμολόγησης – Χαρακτηρισμός Συναλλαγών

Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. έως την υποβολή της οικείας δήλωσης ΦΠΑ, ως ακολούθως :

 • σε μηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και
 • σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης.

Ειδικά για τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, η προθεσμία διαβίβασης θα συμπίπτει με την τρίμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ του απλογραφικού συστήματος (δηλ. σε τριμηνιαία βάση).

3) Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Εξόδων

 • Οι παραπάνω εγγραφές διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας οι οποίες διαβιβάζονται μέχρι την υποβολή της δήλωσης  του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

4) Λιανικές πωλήσεις

 • Άρθρο 5 Α.1138, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΟΤΕ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ;

Ο χαρακτηρισμός των εξόδων διαβιβάζεται υποχρεωτικά από λογιστή -φοροτεχνικό κάτοχο αδείας από το ΟΕΕ,  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 38 στην παράγραφο 2 του νόμου 2873/2000 για τα παρακάτω:

 • Για συναλλαγές που αφορούν έξοδα
 • Για δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας
 • Για δεδομένα που αφορούν εγγραφές αποσβέσεων και για τις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων-εξόδων

 

Αφού αναφερθήκαμε στα παραπάνω, καλό θα είναι τώρα να πούμε και λίγα πράγματα για τα παραστατικά και την τυποποίηση τους.

H ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει τυποποίηση συγκεκριμένων παραστατικών με τα οποία διαβιβάζουμε αυτοματοποιημένα ανά εγκατάσταση που έχουμε δηλώσει, την σύνοψη των παραστατικών που εκδόθηκαν (στοιχεία επιτηδευματιών-αξίες –φόρους –χαρτόσημα –τέλη ) ,χωρίς την ανάλυση αν αφορούν αγαπά ή υπηρεσίες .Ομοίως γίνεται και με την σύνοψη των λογιστικών εγγραφών.

 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ;

Οι κατηγορίες τυποποιημένων παραστατικών της ΑΑΔΕ είναι τρείς:

 • Α1-Α2
 • Β1-Β2

Αν θέλουμε να τις αναλύσουμε περισσότερο τότε έχουμε :

Α1=Αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη-ημεδαπής/αλλοδαπής

Α2=Μη αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη-ημεδαπής/αλλοδαπής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ = Περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως εκδότης στην  ημεδαπή και αλλοδαπή

Β1=Μη αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη-ημεδαπής /αλλοδαπής

Β2=Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη-ημεδαπής/αλλοδαπής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ= Δεδομένα των συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως λήπτης στην αλλοδαπή και ημεδαπή

Γ= Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ = Δεδομένα εγγραφών οντότητας για την τακτοποίηση εσόδων εξόδων και τον τελικό προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος

Οι 3 κατηγορίες Παραστατικών αναλύονται σε 17 Είδη παραστατικών και 52 Τύπους παραστατικών.

Α1 (Τιμολόγιο Πώλησης ,τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών , Τίτλος Κτήσης , Πιστωτικό Τιμολόγιο κλπ.. (Α 1138/2020)

Α2 (Α 1138/2020)

Β1 (Α 1138/2020)

Β2 (Α 1138/2020)

Γ  (Α1138/2020)

Σίγουρα βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αντικριζόμενα παραστατικά  είναι τα παραστατικά τα οποία περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για τις συναλλαγές στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και σε αυτά περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το δημόσιο.

Τα δε μη αντικριζόμενα παραστατικά είναι  αυτά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του εκδότη.

 

Ε/Λ/Α/ΜΑ Κωδικός Περιγραφή
Εκδότης Αντικριζόμενα 1 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
1.4 Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων-Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό
2 2.1 Τιμολόγιο Παροχής
2.2 Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
2.3 Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε λήπτη Τρίτης Χώρας
2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό
3 3.1 Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
3.2 Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)
5 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο
6 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
7 7.1 Συμβόλαιο – Έσοδο
8 8.1 Ενοίκια – Έσοδο
8.2 Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής
Μη Αντικριζόμενα 11 11.1 ΑΛΠ
11.2 ΑΠΥ
11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο
11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής
11.5 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για Λογαριασμό Τρίτων
Λήπτης 13 13.1 Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.3 Κοινόχρηστα
13.4 Συνδρομές
13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
13.31 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής
Αντικριζόμενα 14 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
14.31 Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής
15 15.1 Συμβόλαιο – Έξοδο
16 16.1 Ενοίκιο Έξοδο
Εγγραφές  Οντότητας 17 17.1 Μισθοδοσία
17.2 Αποσβέσεις
17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση
17.4 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Φορολογική Βάση
17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση
17.6 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Φορολογική Βάση

 

 

ΤΙ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙ Ο ΛΗΠΤΗΣ;

Ο εκδότης παραστατικών διαβιβάζει τη σύνοψη και τον χαρακτηρισμό των συναλλαγών όλων των παραστατικών αντικριζόμενων και μη που εκδίδει (Χονδρική , Λιανική,εμπορία,παροχή ) στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

Ο λήπτης διαβάζει τον χαρακτηρισμό των συναλλαγών για τα αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής(Α1) καθώς και την σύνοψη και τον χαρακτηρισμό συναλλαγών των αντικριζόμενων ή μη παραστατικών ημεδαπής ,αλλοδαπής που λαμβάνει (Β1,Β2)

Τέλος όλες οι οντότητες διαβιβάζουν τις Λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων για την διαμόρφωση του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ;

Α. ΕΣΟΔΑ

 • Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)
 • Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+)/(-)
 • Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)
 • Έσοδα από Πώληση Παγίων (+)/(-)
 • Λοιπά Έσοδα Κέρδη (+)/(-)
 • Αυτοπαράδοση/Ιδιοχρησιμοποίηση (+)/(-)
 • Έσοδα για λογαριασμό Τρίτων (+)/(-)
 • Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων (+)/(-)
 • Έσοδα Επόμενων Χρήσεων (+)/(-)
 • Λοιπές εγγραφές Τακτοποίησης (+)/(-)
 • Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων

Β.ΕΞΟΔΑ

 • 2.1  Αγορές Εμπορευμάτων  (+) /(-)
 • 2.2  Αγορές Α-Β Υλών (+) /(-)
 • 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (+)/(-)
 • 2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης φπα (+)/(-)
 • 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φπα(+)/(-)
 • 2.6 Αμοιβές και παροχές προσωπικού (+)/(-)
 • 2.7 Αγορές Παγίων (+)/(-)
 • 2.8 Αποσβέσεις Παγίων (+)/(-)
 • 2.9 Έξοδα για λογαριασμό τρίτων (+)/(-)
 • 2.10 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (+)/(-)
 • 2.11 Έξοδα Επόμενων Χρήσεων (+)/(-)
 • 2.12 Λοιπές εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (+)/(-)
 • 2.13 Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (+)(προηγ. περίοδος)
 • 2.14 Αποθέματα Λήξης Περιόδου (+)(τρέχουσα περίοδος )
 • 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία εξόδων (+)/(-)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ MYDATA;

Η διαβίβαση γίνεται σε ευρώ με την ημερομηνία ισοτιμίας ,την ημέρα έκδοσης του παραστατικού.

ΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ;

Για την παραπάνω περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης ,τόσο για το λανθασμένο παραστατικό, όσο και για το ακυρωτικό στοιχείο.

Επίσης αν εκδοθεί παραστατικό και δεν χρησιμοποιηθεί (άκυρη συναλλαγή) και πάλι δεν γίνεται διαβίβαση.

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.