Νέος Νόμος 4797/2021. Όλα τα sos σημεία που πρέπει να γνωρίζουμε!

0
746

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

Πριν από λίγες μέρες ψηφίσθηκε ο  νόμος 4797/2021 που είχε σαν σκοπό να  ρυθμισθούν  κάποια θέματα που αφορούν κυρίως τις δηλώσεις εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 (οι οποίες αναμένεται να υποβληθούν τους επόμενους μήνες) και παράλληλα ρυθμίστηκαν και κάποια γενικότερα μέτρα στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω:

 

Α.ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 1. Οι φορολογικές Δηλώσεις των Φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2020 θα υποβάλλονται μέχρι 27/08/2021.

Η δε πληρωμή του φόρου θα γίνει σε (8) οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Ειδικά για όσα Φυσικά Πρόσωπα υποβάλουν δηλώσεις έως τις  28/07/2021  και ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ μέχρι 30/07/2021 θα υπάρχει έκπτωση 3%.

 1. Μέχρι την 6η Μαΐου 2021,οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν με ανέκκλητη δήλωση ο/η σύζυγος να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση, για τη φορολογική δήλωση του 2020.
 2. Για τα Ανείσπρακτα ενοίκια ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν συνυπολογίζονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση, για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομισθεί η διαταγή απόδοσης μισθίου μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.  

Β.ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 1. Οι φορολογικές Δηλώσεις των Νομικών προσώπων του φορολογικού έτους 2020 θα υποβάλλονται μέχρι 27/08/2021.
 2. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε (8) οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.   

Γ.ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Δεν θα καταβάλουν τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020, οι αγρότες κανονικού καθεστώτος,. καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ

Προβλέπεται και για το έτος 2021 η δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας.     

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 • Παρατείνονται, μέχρι και την 31.12.2021, οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση μέχρι 30/04/2021.
 • Αναστέλλεται μέχρι και την 31.12.2021, η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία είχε δοθεί παράταση.
 • Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία.

  ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Ψηφίσθηκε  ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020, ως προς τον  υπολογισμό του φόρου μέσω τεκμηρίων , για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, των οποίων τα εισοδήματα επλήγησαν εντός του 2020 από την πανδημία του COVID-19.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Για φορολογούμενους που επλήγησαν το 2020 από την Πανδημία covid-19 δεν θα υπάρξει φορολόγηση  σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος εφόσον ισχύουν εξής:

 • Τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν φορολογήθηκαν με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.
 • Δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019.
 • Σε περίπτωση απόκτησης περιουσιακού στοιχείου, η δαπάνη θα πρέπει να δικαιολογηθεί από τα αναγραφόμενα στην δήλωση ποσά, διαφορετικά θα πρέπει να καλυφθεί από την ανάλωση κεφαλαίου που έχει ήδη φορολογηθεί.

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ.

Ειδικά για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις υπάρχει πλήρης απαλλαγή στις εξής περιπτώσεις:

 • Για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που θεωρήθηκε πληττόμενη το 2020.
 • Για φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη.
 • Για φυσικά πρόσωπα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
 • Για φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα το 2020 με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί έστω και μία δήλωση covid -19.
 • Οι φορολογούμενοι που είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2019.

ΤΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ:

 Μείωση προκαταβολής στο 55% για τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μειώνεται από το 2020 σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%.

 Μείωση προκαταβολής στο 80% για τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μειώνεται, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες  η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 2022.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, η προκαταβολή μειώνεται  στο 70%.

 Μείωση φορολογικού συντελεστή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μειώνεται, από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο συντελεστής φόρου όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, από το 24% στο 22%.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Θα ισχύσει η μείωση 3% των ασφαλιστικών εισφορών και το 2022 για τον ιδιωτικό τομέα.

 Εισφορά αλληλεγγύης το 2022

Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022.

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.