Μεταβίβαση σύνταξης θανόντα στη χήρα σύζυγο του. Πρακτική ανάλυση με παράδειγμα από Πολεμικό Ναυτικό!

0
1803

 

Γράφει η Μαρία Σ. Μούκα – Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης .

Email επικοινωνίας: [email protected]

 

Μεταβίβαση σύνταξης θανόντα απόστρατου του πολεμικού ναυτικού στην χήρα σύζυγο του.

Οι μεταβιβάσεις των συντάξεων, την περίοδο Covid εκτελούνται πολύ πιο γρήγορα, καθώς τα δικαιολογητικά στέλνονται με email στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία ( είτε Δ.Ο.Υ, ή ασφαλιστικό ταμείο). Πάμε να τα δούμε βήμα-βήμα με την σειρά που πρέπει να γίνουν:

 1. Διαγραφή του θανόντα από τα μητρώα της ΔΟΥ.

Όλα τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν από τον λογιστή στο τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ της ΔΟΥ, θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής της χήρας του θανόντα. Τα έντυπα αποστέλλονται με email στο μητρώο της ΔΟΥ που ανήκει ο θανόντας και η σύζυγος του. Αυτά είναι :

 • Έντυπο Μ7
 • Έντυπο Μ1
 • Η ΑΔΤ της συζύγου
 • Η ΑΔΤ του συζύγου
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο περί μη δημοσίευσης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.105,απο την σύζυγο, προς την ΔΟΥ, που θα αναφέρει τα δικαιολογητικά και για ποιο λόγο καταθέτονται.

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδίδεται από τα ΚΕΠ μετά από αίτημα της συζύγου με προγραμματισμένο ραντεβού στο ΚΕΠ της περιοχής.

Το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης εκδίδεται ως εξής :

 • https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietiko-peri-me-demosieuses-diathekes
 • Είσοδος στην υπηρεσία
 • Είσοδος
 • Πληκτρολογούμε τους κωδικούς taxisnet
 • Σύνδεση – συνέχεια –αποστολή
 • Συνέχεια
 • Επιλέγετε (επάνω αριστερά) αν θέλετε από Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο και στην συνέχεια συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία ( Ο λογιστής-α καταχωρεί τα στοιχεία της χήρας συζύγου αν κάνει αυτός την αίτηση) .Η ΔΟΥ ζητάει συνήθως πιστοποιητικό από Ειρηνοδικείο.
 • Το πιστοποιητικό εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη μέρα και το αναζητάτε μέσα από το site (με τον ίδιο τρόπο που μπαίνετε για να κάνετε την αίτηση).

Η ΔΟΥ δεν ενημερώνει με email όταν γίνει η διαγραφή από τα Μητρώα. Θα πρέπει να μπει ο λογιστής στο taxis και να δει τα στοιχεία στο μητρώο. Της χήρας θα έχει αλλάξει απο έγγαμη σε χήρα και του θανόντος θα αναφέρει την ημερομηνία θανάτου και την σύζυγο του ως εγγύτερο συγγενή.

 1. Aιτηση διακοπής σύνταξης προς το Γ.Λ.Σ ( Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) (τηλ.2103329900)
 • Αποστέλλονται όλα τα δικαιολογητικά στο παρακάτω email: [email protected]
 • Η ΑΔΤ του θανόντα
 • Η ΑΔΤ της συζύγου
 • Η ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης του θανόντα (εκδίδεται εύκολα μέσα από το site του ΕΦΚΑ).
 • Έντυπο 8-ST του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους-Δ/νση συντάξεων για την διακοπή της σύνταξης και χορήγηση πιστοποιητικού εξόδων κηδείας (υπογεγραμμένο απο την σύζυγο και να φέρει το γνήσιο της υπογραφής της)

Το Γ.Λ.Σ κάνει ένα μήνα για να εκδώσει αυτό το πιστοποιητικό αλλά στο μεταξύ η μεταβίβαση μέσω ΕΦΚΑ μπορεί να προχωρήσει.

 1. Μεταβίβαση σύνταξης μέσω ΕΦΚΑ (τηλ.1555)

 

 • https://apps.efka.gov.gr/atlas/secure/index.xhtml
 • Μπαίνετε με κωδικούς taxisnet
 • Είναι πολύ εύκολη η συμπλήρωση της αίτησης. Βάζοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τα περισσότερα στοιχεία τα βγάζει αυτόματα. Επίσης μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τα βήματα εδώ:

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-01/odigies-xrisis-aitisis-metavivasis-thanatou-012021.pdf

4.Μετοχικό ταμείο Ναυτικού (τηλ.2103322054-36)

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
 • ΑΔΤ της συζύγου
 • Τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ-φωτοτυπία την πρώτη σελίδα)
 • ΑΦΜ (αποδεικνύεται με το εκκαθαριστικό)
 • ΑΜΚΑ (αποδεικτικό μέσω ΙDIKKA)
 • Υπεύθυνη δήλωση η οποία αναφέρεται αν η χήρα εργάζεται η λαμβάνει σύνταξη από άλλο φορέα
 • Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων
 • Αίτηση μεταβίβασης Μερίσματος Μ.Τ.Ν προς μέλη χηρεύουσας οικογένειας (τυπώνεται μέσα από το site https://www.mtn.gr/)
 • Απογραφικό δελτίο νέου μερισματούχου Μ.Τ.Ν τυπώνεται μέσα απο το site https://www.mtn.gr/)

Oλα τα δικαιολογητικά φέρουν το γνήσιο της υπογραφής της συζύγου. Αποστέλλονται με email στο [email protected] για να γίνει διακοπή του μερίσματος και μεταφορά στην σύζυγο.

5.ΕΑΝΝ (Ένωση αποστράτων αξιωματικού ναυτικού) – ΔΜΝ Β ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ (τηλ 2103310430)

 • Αίτηση δικαιούχου
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Τιμολόγιο εργολάβων κηδειών (πρωτότυπο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν εισέπραξε έξοδα κηδείας
 • Πιστοποιητικό του ΕΦΚΑ στο οποίο φαίνονται ο βαθμός και η βασική σύνταξη
 • Βεβαίωση παράδοσης βιβλιάριου υγείας
 • Παράδοση ταυτότητας της ΕΑΝ στην ΕΑΝΝ.

 

Μαρία Σ. Μούκα

Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr