Νέα δράση ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση τουριστικών επιχειρήσεων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

0
708

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με δελτίο τύπου το Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοίνωσε νέα δράση ΕΣΠΑ , που αφορά την επιδότηση σε κεφάλαιο κίνησης των λειτουργικών δαπανών  των τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν ομαλά την επαναλειτουργία τους.

Τα βασικά στοιχεία που αναφέρει θα αναλύσουμε παρακάτω:

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 350 εκατομμυρίων ευρώ, και θα κατανεμηθεί ως εξής:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις(300 εκατομμύρια ευρώ)

Μεγάλες επιχειρήσεις (50 εκατομμύρια ευρώ)

Το πρόγραμμα θα  χρηματοδοτηθεί  μέσω του  Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο και οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι η επιχορήγηση είναι ακατάσχετη. Δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και επομένως τα χρήματα θα μπουν απευθείας στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων δηλαδή η επιδότηση θα έχει την λογική με την οποία δόθηκε η επιστρεπτέα προκαταβολή.

 

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:

  • Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία
  • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Επίσης εντάσσονται  και οι επιχειρήσεις franchise.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι 5% για τα καταλύματα και  2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις και ο υπολογισμός γίνεται πάνω στα ακαθάριστα έσοδα(τον τζίρο) του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέσα στο 2019 ή εντός στο 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*5%.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΙΟΝΤΑΙ  ΤΑ 400000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΦΜ.

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Α) Νόμιμη λειτουργία.(να έχουν άδεια λειτουργίας)

Β) Δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).

Γ) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.

Δ) Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας(ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΕ και όχι 1 άτομο εργαζόμενο ).

Ε) Να έχει υποβάλει  δηλώσεις ΦΠΑ (Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ).

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσα στο 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 2020.
  • Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται   στη δράση.

Δ) Επιχειρήσεις. που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ:

  • Να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τα δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Πεδία 361, 363, 364, 365).
  • Να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος θα γίνει βάσει στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Επίσης προσοχή στα εξής :

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της τελευταίας χρονικά χορηγηθείσας επιχορήγησης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.