Επιδότηση ανεργίας ή επιδότηση εργασίας και επιχειρηματικότητας; Το ερώτημα είναι ρητορικό, η δε απάντηση;

0
1305

 

Επιδότηση ανεργίας ή επιδότηση εργασίας και επιχειρηματικότητας; Το ερώτημα είναι ρητορικό, η δε απάντηση;

Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, λόγω της γιγάντωσης της ανεργίας και της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας, είμαστε θεατές στο ίδιο έργο..

Θα τολμούσα να πω με περίσσια βεβαιότητα, πως οι περισσότεροι, πλην ολίγων, δεν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που η κεντρική διοίκηση αντιμετωπίζει τα κομβικά ζητήματα της ανεργίας, αλλά και της ανάδειξης και εμπέδωσης της επιχειρηματικότητας.

Τελικά είναι προτιμότερο να επιδοτούμε την ανεργία, ή την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω αυτής;

Η απάντηση σε αυτό το φλέγον ερώτημα, δε θα μπορούσε να είναι μονοδιάστατη..

Θεωρώντας δεδομένο, ότι οι έννοιες της επιχειρηματικότητας, της ανεργίας και της απασχόλησης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, αποτελώντας τους κρίκους μιας ενιαίας αλυσίδας, διατυπώνουμε την άποψη πως το μίγμα διαχείρισης των μεταξύ τους ισορροπιών, κρίνεται ελλιπές.

Καθημερινά στα γραφεία μας, γινόμαστε δέκτες ερωτημάτων από επίδοξους επιχειρηματίες, που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, από τα οποία προκύπτει ο εύλογος προβληματισμός τους, για το γεγονός του εάν η πολιτεία, διαθέτει κάποια εργαλεία, που θα τους στηρίξουν στη νέα τους αρχή.

Από την άλλη, οι ήδη ενεργοί επιχειρηματίες, αναζητούν ευέλικτους τρόπους χρηματοδότησης, καθώς και «έξυπνα εργαλεία», που θα τους κάνουν πιο ανταγωνιστικούς στην τοπική, αλλά και παγκόσμια πλέον αγορά.

Παράλληλα, το μόνιμο ερώτημα όλων των ανθρώπων της αγοράς είναι το εάν το Δημόσιο, διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς, ώστε να τους επιδοτήσει για την  εύρεση και πρόσληψη εξειδικευμένου και κατάλληλου έμψυχου δυναμικού.

Συνδέοντας όλα τα παραπάνω με το αδιαμφισβήτητο γεγονός της διαρθρωτικής ανεργίας, τόσο των νέων, όσο και των μεσήλικων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εύρεση κατάλληλων λύσεων σε αυτό το σύνθετο ζήτημα, μπορεί να επιτευχθεί, μόνο μέσα από την αλλαγή του μοντέλου και της φιλοσοφίας, του μίγματος οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Τι σημαίνει με απλό τρόπο λοιπόν αυτό;

Τα πράγματα είναι απλά, αν θέλουμε να τα δούμε κατάματα..

Ο επίδοξος επιχειρηματίας, αναζητεί κατάλληλες ευκαιρίες και στήριξη από την πολιτεία, καθώς και εξεύρεση καταρτισμένου προσωπικού.

Ο ενεργός επαγγελματίας, προσανατολίζεται είτε στην διατήρηση της βιωσιμότητας του, είτε στην περαιτέρω ανάπτυξη του, είτε στην διάσωση του από μια προβληματική κατάσταση, που πιθανόν βρίσκεται λόγω αρνητικών συγκυριών.

Ο άνεργος, προσπαθεί να επανενταχτεί επιτυχώς στην απαιτητική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, βρίσκοντας καταφύγιο σε ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο θα του επιτρέψει να βιοποριστεί αφενός, αλλά και να εξελιχτεί τόσο οικονομικά, όσο και κοινωνικά.

Ο ενεργός εργαζόμενος, είτε μέσα από την ήδη υπάρχουσα εργασία του, είτε αναζητώντας κάτι άλλο, έχει σα βασικό στόχο, την εξασφάλιση ενός καλύτερου επιπέδου ζωής και την βιώσιμη εξέλιξη του στον εργασιακό στίβο.

Συνδετικός κρίκος όλων αυτών των παραγόντων της ελεύθερης αγοράς, μπορεί να είναι η πολιτεία, η οποία με τους κατάλληλους μηχανισμούς και δομές που διαθέτει, επιβάλλεται να λειτουργήσει συνετά και ισορροπητικά, κάνοντας όλες τις πλευρές να νιώθουν ευχαριστημένες.

Με το κατάλληλο μίγμα λοιπόν οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, κατά την άποψη μου η επίσημη πολιτεία, οφείλει να ανακαλύψει την «χρυσή τομή», μεταξύ στήριξης επιχειρηματικότητας, εργασίας και ανεργίας.

Η βασική φιλοσοφία, κατά την άποψη μου, πρέπει να εδράζεται στις εξής θέσεις:

  • Εκτεταμένη ενίσχυση της απασχόλησης, με παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη εξειδικευμένου ή μη έμψυχου δυναμικού.
  • Παροχή κατάλληλου πλαισίου και κινήτρων στους ανέργους, ώστε να επανενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας, με παράλληλη επιμόρφωση και συμβουλευτική καθοδήγηση τους, αλλά και εκπαίδευση τους σε διαρκή βάση.
  • Ενίσχυση με ευέλικτη χρηματοδότηση και ευνοϊκούς όρους σε όλους τους επίδοξους νέους επαγγελματίες, χωρίς καμία εξαίρεση και ψιλά γράμματα.
  • Στοχευμένη οικονομική και όχι μόνο στήριξη ανέργων και ευάλωτων κατηγοριών συμπολιτών μας, για όσο διάστημα απαιτείται, έως ότου επανενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας.
  • Επαρκή χρηματοδότηση και συμβουλευτική υποστήριξη στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, με αυστηρή ρήτρα την διατήρηση και τόνωση της απασχόλησης, μέσω κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμών.

Επιδότηση ανεργίας ή επιδότηση εργασίας και επιχειρηματικότητας; Το ερώτημα είναι ρητορικό, η δε απάντηση;

Εν κατακλείδι, η απάντηση μάλλον είναι προφανής…

Σε καμία περίπτωση η πολιτεία, δε μπορεί να επιδοτεί την ανεργία, σε μεγαλύτερο βαθμό από την απασχόληση, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Η ανεργία, καταπολεμάται μόνο μέσα από την πλήρη απασχόληση και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, η οποία όμως σέβεται τους κανόνες του παιχνιδιού και προστατεύει το έμψυχο δυναμικό της.

Η αλήθεια σε κάποια θέματα, βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση…

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων