ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 100-120 ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19.   

0
623

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 100-120 ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19.   

 

Όσοι πληττόμενοι ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  έχασαν την ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων κατά την διάρκεια της Πανδημίας έχουν την δυνατότητα αναβίωσης της, με την διαδικασία που ορίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Η ρύθμιση αφορά όσους βρέθηκαν εκτός των 100 και 120 δόσεων την περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 και επλήγησαν από τον Κορωνοϊό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Υποβάλουμε την αίτηση και την καταβολή της δόσης του Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και στην συνέχεια με την προϋπόθεση ότι είμαστε  πληττόμενοι μας δίδεται η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης . Η ρύθμιση αφορά όσους βρέθηκαν εκτός των 100 και 120 δόσεων την περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Η καταληκτική ημερομηνία της  ρύθμισης που αναβιώνουμε, επιμηκύνεται σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης. Δηλαδή, οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα προστεθούν στο τέλος  της ρύθμισης .

                           Ποιοι εντάσσονται:

  1. Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.
  2. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
  3. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.
  4. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.
  5. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».
  6. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΤΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Α) ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ 

1) Όταν  οφειλέτης δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 3 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

2)Όταν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

3) Αν δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίζει τις νέες οφειλές του εμπρόθεσμα.

Β.ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ

1) Όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης.

2)Όταν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

3) Αν δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίσει τις νέες οφειλές του εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

4)Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπή.

 

ΠΗΓΕΣ:

Άρθρο 76 Ν.4821/2021

Ε.2167/2021

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.