ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ!

0
604

 

 

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:

 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση θα σταθούμε σε τέσσερα  βασικά σημεία που κατά την γνώμη μου θα πρέπει να μελετηθούν ξανά ώστε αν είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν η να διευκρινιστούν  στο άμεσο μέλλον, ώστε το μέτρο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ουσιαστικά.

  • Το ότι αν το ποσό που εγκριθεί είναι μεγαλύτερο των δαπανών του Β εξαμήνου διαγράφεται, ενώ θα έπρεπε να συμψηφίζεται με οφειλές και του Α εξάμηνου που έχουν παραταθεί η οφείλονται λόγω των δυσχερειών που έχουν δημιουργηθεί λόγω Κορωνοϊού.
  • Το ότι δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται και το ποσό που θα πληρωθεί για την εξόφληση της επιστρεπτέας προκαταβολής, κάτι που θα βοηθούσε ουσιαστικά την αγορά και τις επιχειρήσεις.
  • Το ότι είναι ασφυκτικά πιεστική η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στοιχείων εν μέσω μάλιστα φορολογικών δηλώσεων και Αυγούστου……
  • Το ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων που θα υποβληθούν μηνιαία κυρίως γιατί είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφού οι περισσότερες από αυτές και μάλιστα εν μέσω κρίσης δεν έχουν δυνατότητα να έχουν ακριβή πρόβλεψη budget και cash flow.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Δημοσιεύθηκε χθες, η υπουργική απόφαση που προσδιορίζει το πώς θα υπολογισθεί η επιδότηση στο ΦΕΚ(του προγράμματος ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ύψους 500.000,000 ευρώ) και  καλεί  όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει αρχική δήλωση και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα να υποβάλλουν τις οριστικές – τελικές αιτήσεις έως τίς  4 Αυγούστου.

Το βασικό σημείο του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών είναι ότι θα συμψηφιστούν μόνο :

* με φόρους και

* εισφορές

που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν  από  1/7/2021 έως 31/12/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση που οι φορολογικές ή οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις που θα βεβαιωθούν είναι μικρότερες από το ποσό της  ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, το υπόλοιπο ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ!!!

Οι φόροι που μπορούν να συμψηφισθούν είναι το σύνολο  των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που θα βεβαιωθούν στο β’ εξάμηνο και συμπεριλαμβάνονται και:

*ο φόρος εισοδήματος,

* ο ΦΠΑ, 

* ο ΕΝΦΙΑ, 

*οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ, κάτι που κατά την γνώμη μας έπρεπε να ισχύσει για τις επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν το όριο που έχει αρχικά εγκριθεί και επομένως η διαφορά θα διαγραφεί, να συμπεριληφθούν και τα χρέη της Α περιόδου που έχει ανασταλεί η πληρωμή τους η μέρος των οφειλών τους που οφείλουν λόγω των δυσκολιών που έχουν προκύψει από την πανδημία σε εκείνο το διάστημα.

Το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στην κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλει αίτημα μπορούμε να το βρούμε στην πλατφόρμα  mybusiness support  στο σημείο που έχουμε υποβάλλει το αίτημα.

Το ποσό της επιδότησης έχει προκύψει από τον μαθηματικό τύπο που εφαρμόζει τα εξής:

Το 20% της διαφοράς «πάγιες δαπάνες 9 μηνών του 2020 μείον ενισχύσεις που δόθηκαν μέσα στην περσινή χρονιά από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1, 2, 3 και 4 αλλά και τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού του 2020».

Το ανώτατο όριο είναι το 70% της ζημιάς  της περσινής χρονιάς ή το 90% αν αφορά  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τέλος επειδή το πρόγραμμα είναι επιδότηση του ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης ισχύουν τα μέγιστα όρια ενίσχυσης  του προσωρινού πλαισίου.

ΑΡΑ ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΣ:

. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την ενίσχυση με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, υποβάλλουν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, βεβαίωση λογιστή και νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης, και στην περίπτωση που υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή στη βάση των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης, όπου βεβαιώνεται η ζημία προ φόρων της επιχείρησης για την περίοδο Απριλίου έως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου.

Τέλος θα πρέπει να προσέξουμε πολύ το σημείο ότι , οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι  να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ:

  1. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΑΠΟ 27/07/2021.
  2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 4η Αυγούστου 2021.
  3. Στην υποβολή της αίτησης , η επιχείρηση δηλώνει το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του τμήματος 3.1 ή 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας,

Η απόφαση έχει  Υπόδειγμα της αίτησης .

  1. Κατά την υποβολή της αίτησης, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον  τα παρακάτω στοιχεία:

α) το ποσό της ενίσχυσης που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για  έκπτωση από  φορολογικές οφειλές έτους 2021 που γίνονται απαιτητές  από 1/7-31/12/2021.

β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν  να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή  ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που γίνονται απαιτητές στο παραπάνω διάστημα.

  1. Τα στοιχεία που θα δηλωθούν δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης .

6.Η επιχείρηση  πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, επίσης ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ .

Εξαργύρωση κουπονιών

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο έως 31.12.2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31η.12.2021 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή, για τους σκοπούς σώρευσης λαμβάνεται υπόψη το προσαρμοσμένο κατά τα ανωτέρω ποσό ενίσχυσης. Η ενίσχυση χορηγείται κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.