Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: Με ποιο τρόπο θα γίνει ο συμψηφισμός φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών;

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Λάμπρος Μπέλεσης
  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
  Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
  Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

   

  Ένα βασικό ερώτημα που έχει τεθεί από πολλούς συναδέλφους αλλά και από επιχειρηματίες είναι πώς τελικά θα γίνει η εφαρμογή του συμψηφισμού των  φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών.

  Η ΑΑΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση για την διαδικασία συμψηφισμού της διαδικασίας συμψηφισμού των φορολογικών υποχρεώσεων, την οποία αναφέρουμε παρακάτω μαζί με τα σχετικά.

  Ειδικότερα, η διαδικασία  έχει ως εξής:

  Βήμα 1: Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», προσδιορίζοντας το ποσό που επιθυμεί να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών, από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αιτήσης, ελέγχεται καθημερινά από την ΑΑΔΕ, με αυτοματοποιημένο τρόπο, εάν οι δικαιούχες επιχειρήσεις εμφανίζουν στο TAXIS οφειλές φόρων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι) που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στο β΄ εξάμηνο του 2021.

  Βήμα 2: Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει τέτοιες οφειλές, οι οφειλές αυτές εξοφλούνται αυτόματα με το ποσό επιδότησης παγίων δαπανών που δικαιούται η επιχείρηση, μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού. Η πλατφόρμα «myBusinessSupport» παρέχει διαρκή ενημέρωση στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην επιδότηση παγίων δαπανών για το αρχικό ποσό που η επιχείρηση επέλεξε να διαθέσει για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών, τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών (είδος φόρου, χρόνος εξόφλησης), το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό προς εξόφληση φορολογικών οφειλών της επιχείρησης.

   

  Παράδειγμα :

  Δίνοντας ένα παράδειγμα με βάση τα παραπάνω θα πούμε τα εξής:

  Έστω ότι έχουμε  μία επιχείρηση που δικαιούται συνολικά επιδότηση παγίων δαπανών , έστω ότι η επιχείρηση δικαιούται συνολικό ποσό επιδότησης παγίων δαπανών 10.000 € και με την αίτησή της επιλέγει να διατεθεί για την εξόφληση παγίων δαπανών το 50%, ήτοι 5.000€.

  Από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ μηνός Ιουλίου, από την οποία προκύπτει φόρος προς καταβολή 4.500€. Το σύστημα προχωρά στην εξόφληση του φόρου αυτού, μειώνοντας ισόποσα το διαθέσιμο ποσό,  επόμενων προς εξόφληση φορολογικών οφειλών σε 5.000 – 4500 = 500€.

  Στην εφαρμογή της επιδότησης παγίων δαπανών της πλατφόρμας «myBusinessSupport» η επιχείρηση μπορεί να λάβει ενημέρωση για τα παραπάνω και να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιο είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο της επιδότησης που θα αξιοποιηθεί αυτόματα για την εξόφληση φόρων.

  ΕΦΚΑ:

  Θέλουμε να θυμίσουμε δε για τον ΕΦΚΑ ότι συμπεριλαμβάνονται μόνο οι υποχρεώσεις για τις οποίες υποβάλουμε ΑΠΔ !

  Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι με την υποβολή του αιτήματος και την δήλωση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώσαμε κατά την υποβολή της αποδοχής του αιτήματος, πιστώνεται το συνολικό ποσό και αφαιρούνται ανά μήνα τα ποσά που υποβάλλονται με τις μηνιαίες ΑΠΔ και αφορούν αποδοχές για το χρονικό διάστημα  31/07/2021 έως 31/12/2021.

  Η αφαίρεση γίνεται αυτόματα από τον ΕΦΚΑ .

   

  Λάμπρος Μπέλεσης

  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ