Η αποτίμηση μιας επιχείρησης – οι κυριότερες μέθοδοι!

Ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί έναν επενδυτή που θέλει να κάνει μία επένδυση αγοράζοντας μία επιχείρηση, είναι με ποια βασικά κριτήρια θα το πετύχει ώστε να μειώσει, όσο είναι δυνατό, το ρίσκο.

Αυτό που θα πρέπει να έχει κάποιος στην άκρη του μυαλού του είναι ότι στις επιχειρήσεις και ειδικά στις εξαγορές, το συναίσθημα μπαίνει στην άκρη. Το βασικό είναι να μπορέσει να προβεί σε μια σωστή αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης που θέλει να επενδύσει.

 • Με ποια κριτήρια γίνεται η εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης;

Για την αποτίμηση μιας επιχείρησης υπάρχουν διάφορες μέθοδοι υπολογισμού. Οι κυριότερες μέθοδοι αποτίμησης είναι:

 1. Η μέθοδος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων
 2. Η μέθοδος της αγοραίας αξίας της επιχείρησης
 3. Η μέθοδος με βάση την πρόβλεψη των ταμειακών ροών/κερδών
 4. Ο συνδυασμός κάποιων από αυτές
 • Η μέθοδος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων

Η μέθοδος αυτή υπολογίζει τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.  Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Πάγια στοιχεία όπως ακίνητα, γήπεδα, εξοπλισμός, αποθέματα, αυτοκίνητα
 2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα και εμπορικά δικαιώματα.

Όσον αφορά τα πάγια στοιχεία, για τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας συνήθως χρησιμοποιούνται τα βιβλία της επιχείρησης, όμως ο υπολογισμός της εμπορικής αξίας για τα άυλα είναι ιδιαίτερα δύσκολος.

Η μέθοδος αυτή συνήθως χρησιμοποιείται σε περίπτωση όπου:

 1. Η επιχείρηση θα συνεχίζει να λειτουργεί στο άμεσο μέλλον.

Αρχικά υπολογίζεται η καθαρή αξία των στοιχείων του ενεργητικού (καθαρή αξία πάγιων,  αποθέματα, απαιτήσεις κ.ά). Στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός και αφαιρείται η αξία υποχρεώσεων (υποχρεώσεις σε προμηθευτές, υποχρεώσεις σε εφορίες, δάνεια προς τραπεζικά ιδρύματα κ.ά). Το αποτέλεσμα μας δίνει την καθαρή αξία της επιχείρησης στην οποία θα προστεθεί η εκτιμώμενη άυλη αξία (goodwill) της επιχείρησης (πελατολόγιο, πατέντες κ.ά).

 1. Η εταιρεία οδεύει προς λύση και εκκαθάριση

Εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, τότε θα πρέπει να υπολογιστεί το ποσό της καθαρής ρευστότητας. Όταν λέμε καθαρή ρευστότητα εννοούμε τα μετρητά που μένουν όταν πουληθούν τα περιουσιακά στοιχεία και εξοφληθούν οι υποχρεώσεις προς τρίτους.

Συνήθως η αξία που προκύπτει με τη δεύτερη προσέγγιση είναι μικρότερη λόγω του επείγοντος χαρακτήρα, διότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος.

 • Η μέθοδος της αγοραίας αξίας της επιχείρησης

Με τη μέθοδο αυτή συγκρίνουμε την αξία της επιχείρησης με παρόμοιες επιχειρήσεις που έχουν πουληθεί. Ξεκινάμε παίρνοντας ως βάση αγοροπωλησίες εταιρειών που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιούνται στοιχεία όπως το έτος πώλησης, το μέγεθος και η θέση της στην αγορά. Έτσι θα γίνει καλύτερα ο προσδιορισμός της τρέχουσας αγοραίας αξίας της εταιρείας. Συνήθως, στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι σύμβουλοι που έχουν δικές τους βάσεις δεδομένων στις πωλήσεις παρόμοιων εταιρειών.

 • Η μέθοδος των ταμειακών ροών

Ξεκινάμε από το μέγεθος των χρημάτων εκείνων που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία μιας επιχείρησης (εντός ενός οικονομικού έτους) και αφού αφαιρεθούν τα χρήματα από πωλήσεις και εξοφλήσεις υποχρεώσεων προς τρίτους. Το ποσό που μένει μας δίνει την αξία μιας επιχείρησης.

 • Γιατί χρειάζεται η αποτίμηση σε μία αγορά;

Μια μέθοδος αποτίμησης  χρειάζεται σε περιπτώσεις όπως:

 1. Πωλήσεις επιχειρήσεων
 2. Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
 3. Eίσοδος νέων μετόχων σε μία επιχείρηση

Οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες. Ένας επενδυτής σήμερα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε μία επένδυση. Όσο καλύτερη ανάλυση κάνει, τόσο λιγότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσει στο μέλλον. Άλλωστε τα λάθη πληρώνονται…..

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΓΓΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ