Αναβίωση Νομικού Προσώπου Α.Ε για βεβαίωση φορολογικών οφειλών.

0
569

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι..

 

Αν το Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει να προχωρήσει σε ταμειακή βεβαίωση οφειλών Ανώνυμης Εταιρίας, της οποίας η οφειλή ανάγεται πριν τη λύση και εκκαθάριση της, αλλά διαπιστώθηκε μετά τη διαγραφή της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, λαμβάνει χώρα αναβίωση του σταδίου της εκκαθάρισης και του νομικού προσώπου της εταιρίας.

Διάταξη: ΠΟΛ 1058/2017

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων