Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  Εγχειρίδιο μισθοδοσίας για νέους λογιστές!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Μαρία Σ. Μούκα
  Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

   

  Εγχειρίδιο μισθοδοσίας για νέους λογιστές:

  Στα 23 χρόνια εργασίας μου ως λογίστρια, μου άρεσε ιδιαίτερα να βοηθάω και να μοιράζω τις γνώσεις μου, σε φοιτητές, που μόλις είχαν τελειώσει την σχολή τους και έμπαιναν «ως επαγγελματίες πλέον» στα δύσκολα μονοπάτια της λογιστικής.

  Είχα την τύχη και το εννοώ, μετά από τόσα χρόνια, να πω ότι δούλεψα πάνω σε χειρόγραφα βιβλία, τα γνωστά «ταφ»που φτιάχναμε και να μάθω μισθοδοσία σε DOS πρόγραμμα, όπου εμείς έπρεπε να ξέρουμε πως θα παραμετροποιούμε τις κλίμακες φόρου, αλλά και τις ασφαλιστικές, με μεγάλο κίνδυνο ωστόσο να πληκτρολογήσουμε κάτι λάθος, ή να βγάλουμε λάθος αποτέλεσμα.

  Όλο αυτό όμως με δίδαξε και πιστεύω και άλλους συναδέλφους, να έχουμε το πλεονέκτημα να τσεκάρουμε πιο εύκολα τον εαυτό μας και τα φορολογικά ή μισθολογικά μας αποτελέσματα.  Θυμώνω όταν στην ερώτηση «μα τι έγινε ; »  ακούω την απάντηση «δεν φταίω εγώ …το πρόγραμμα έκανε λάθος», κάτι που δεν θεωρώ καθόλου, αν θέλετε, επαγγελματικό, καθώς οφείλουμε σε όλα τα προγράμματα ως λογιστές να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους.

  Πάμε λοιπόν νέοι μου συνάδελφοι, να δούμε πως τσεκάρουμε μια μηνιαία μισθοδοσία πριν την οριστικοποιήσουμε.

  Παράδειγμα :

  Πρόσληψη άγαμης εργαζόμενης, με πλήρη εργασιακή απασχόληση (δηλαδή 25 ημέρες), μικτές αποδοχές € 1.500,00 και ασφάλιση ΙΚΑ ΤΕΑΜ. Να υπολογιστεί η μηνιαία μισθοδοσία.

  Ημέρες: 25

  Μικτά: € 1.500,00

  Ταμείο εργαζόμενου : € 211,80

  Φ.M.Y: € 143,65

  Κρατήσεις εργαζομένου :  € 355,45

  Πληρωτέο : € 1.144,55

  Ταμείο εργοδότη : € 338,10

  Kόστος € 1.838,10

  Πάμε να αναλύσουμε μια μια τις κινήσεις μας :

  Εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση το μήνα, αναγνωρίζονται 25 ημέρες ασφάλισης, εκτός αν απασχολήθηκαν Κυριακές και γιορτές.

  Το ταμείο του εργαζόμενου υπολογίζεται με σταθερό ποσοστό επί των μικτών αποδοχών. Δηλαδή (Βάση όπως είναι τώρα με την ισχύουσα νομοθεσία), € 1500,00 Χ 14,12% = € 211,80.

  Αντίστοιχα το ταμείο του εργοδότη, υπολογίζεται με σταθερό ποσοστό επί των μικτών αποδοχών και είναι  € 1.500,00 Χ 22,54 % = € 338,10.

  Φ.Μ.Υ (φόρος μισθωτών υπηρεσιών) : Για τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, οι υπολογισμοί μας βασίζονται πάνω στους πίνακες που κοινοποιούνται κάθε φορά σε διάφορα λογιστικά –φορολογικά  site. Nα πούμε ότι σύμφωνα με την παρ.50 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2021, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

  Ο φόρος υπολογίζεται πάνω στις καθαρές αποδοχές. Έτσι έχουμε:

  1. Υπολογίζουμε το καθαρό μηνιαίο εισόδημα. Αφαιρούμε από τις μικτές αποδοχές τις κρατήσεις ΙΚΑ εργαζόμενου : € 1500 – € 211,80 = € 1288,20
  2. Το μετατρέπουμε σε ετήσιο καθαρό εισόδημα δηλαδή : €  1288,20 X 14 = € 18.034,80. Πως προκύπτει το 14 ;  προκύπτει ως εξής : είναι 12 μηνιαίοι μισθοί συν 1 μισθός το Δ.Χ συν μισός μισθός το επίδομα αδείας συν μισός μισθός το Δώρο Πάσχα.
  3. Υπολογίζουμε βάση της τελευταίας φορολογικής κλίμακας :

  Στα € 10.000 ο φόρος είναι  € 900,00

  Στα  € 8.034,80 ο φόρος είναι € 8.034,80 Χ 22% = € 1.767,66

  Άρα συνολικός φόρος = € 900,00 + € 1.767,66 = € 2.667,66

  Σύμφωνα με το άρθρο 16 για την μείωση του φόρου εισοδήματος έχουμε και λέμε : Ο φόρος μειώνεται κατά 777 ευρώ για άτομα που δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα. Για φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα € 12.000, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά  € 20,00 ανά € 1.000 από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου του παρόντος άρθρου. Εδώ το φόρος μας ξεπερνάει τα € 12.000 (είναι € 18.034,80). Άρα ανά € 1.000 μείωση είναι € 20,00Χ 6, δηλαδή € 100Χ6 =€ 600,00 και για τα υπόλοιπα € 34,80 πάει μείωση € 0,696 άρα συνολική μείωση φόρου € 656,32. Οπότε ο φόρος μας διαμορφώνεται σε € 2.667,66 – € 656,32 = € 2011,16 (ετήσιος φόρος). Αναλογία σε μηναίο φόρο  € 2011,16/14 = €  143,65.

  Κρατήσεις εργαζομένου. Οι κρατήσεις εργαζομένου είναι δύο. Ο Φ.Μ.Υ του και το ταμείο του. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, € 211,80 που είναι το ΙΚΑ του και € 143,65 που είναι ο φόρος που του παρακρατείται . Σύνολο € 355,45. Αυτές οι κρατήσεις αφαιρούνται από τις μικτές αποδοχές του για να βγάλουμε το καθαρό ποσό που θα του καταθέσουμε.

  Το κόστος του εργαζόμενου, δηλαδή αυτό που επιβαρύνει τον εργοδότη είναι οι μικτές αποδοχές δηλαδή € 1.500,00 συν οι εργοδοτικές εισφορές € 338,10. Σύνολο € 1.838,10.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurostat, τον Αύγουστο του 2018 (δες εδώ  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%AF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&oldid=400968) «το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 υπολογίστηκε σε 25,40 EUR το 2016 και σε 29,80 EUR στη ζώνη του ευρώ (ευρωζώνη των 19). Ωστόσο, αυτό το μέσο κόστος συγκαλύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αφού το ωριαίο κόστος εργασίας κυμαίνεται από 4,40 EUR στη Βουλγαρία ως 42,00 EUR στη Δανία (γράφημα 1)· Το μέσο ωριαίο κόστος ήταν ακόμη υψηλότερο στη Νορβηγία (50,20 EUR).

  Το κόστος εργασίας συνίσταται στο κόστος μισθών και ημερομισθίων συν το μη μισθολογικό κόστος, όπως είναι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλουν οι εργοδότες. Το 2016, η αναλογία του μη μισθολογικού κόστους στο συνολικό κόστος εργασίας ήταν 23,9 % στην ΕΕ των 28 και 26,0 % στην ευρωζώνη. Η αναλογία του μη μισθολογικού κόστους επίσης διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ: η υψηλότερη αναλογία μη μισθολογικού κόστους σημειώθηκε στη Γαλλία (33,2 %), στη Σουηδία (32,5 %), στο Βέλγιο (27,5 %), στη Λιθουανία (27,8 %) και στην Ιταλία (27,4 %), ενώ η χαμηλότερη αναλογία σημειώθηκε στη Μάλτα (6,6 %), στο Λουξεμβούργο (13,4 %), στην Ιρλανδία (13,8 %), στη Δανία (13,9 %) και στην Κροατία (14,9 %)».

   

   

   

   

   

  Μαρία Σ. Μούκα

  Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ