ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ποια έντυπα και μέχρι πότε πρέπει να υποβάλλουμε αυτό το διάστημα στο “ΕΡΓΑΝΗ”;

0
406

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

 

Έως και τις 10/04/2020, αναστέλλεται η υποχρέωση καταχώρισης στο “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων:

  • Ε4: Πίνακας προσωπικού-Συμπληρωματικός ωραρίου
  • Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
  • Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Αντί αυτών των εντύπων θα έχουν ισχύ έως τις 10 Απριλίου τα Έντυπα Ειδικού Σκοπού :

  • Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου-Έντυπο Ειδικού Σκοπού
  • Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης-Έντυπο Ειδικού Σκοπού
  • Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου-Έντυπο Ειδικού Σκοπού.

Τα παραπάνω έντυπα ειδικού σκοπού, θα αποστέλλονται στο “ΕΡΓΑΝΗ” συγκεντρωτικά.

Υπενθύμιση: Για τη γνωστοποίηση της άδειας ειδικού σκοπού θα χρησιμοποιείται μέχρι 15 Απριλίου το έντυπο Ε11.1-Απολογιστικό έντυπο γνωστοποίησης στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συνεχιζόμενης κανονικής άδειας.

Πηγές:

  • Υπ.Εργασ. οικ.12339/404/12.03.2020
  • 12338/Δ1.4372/2020
  • ΠΝΠ( ΦΕΚ Α’55/13.03.2020)
Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων