Προσαυξήσεις προϋπηρεσίας αμειβόμενων βάσει του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου!

0
1141

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ WORLDTAXIS 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Λ.Π.Ε

 

Ένα ερώτημα που γίνεται πολύ συχνά σε εμάς τους λογιστές, τόσο από τους εργοδότες, όσο και τους εργαζόμενους, ως προς τα εργατικά ζητήματα είναι: «Όταν κάποιος αμείβεται βάσει του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, δικαιούται προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας;»

Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, απλά και κατανοητά, παραθέτοντας και τις αντίστοιχες διατάξεις.

Αρχικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως με βάση την Π.Υ.Σ 6/2012(άρθρο 4), αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

Από 14/02/2012 και εφεξής, συνεχίζει να είναι σε ισχύ η διάταξη περί αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων( προϋπηρεσίας, τριετιών), μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κατώτερο του 10%. Εδώ λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ.

Τι σημαίνουν όμως όλα τα παραπάνω πρακτικά;

  • Για την περίπτωση των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται όταν ο μισθωτός έχει προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του και ισχύουν για την συμπληρωμένη προϋπηρεσία, έως και την 14/02/2012.
  • Σχετικά με τους εργατοτεχνίτες που αμείβονται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο των 29,04 ευρώ, οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας, καταβάλλονται όταν ο εργατοτεχνίτης έχει προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και ισχύουν για την συμπληρωμένη προϋπηρεσία μέχρι την 14/02/2012.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε πως για τους υπαλλήλους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ο μισθός προσαυξάνεται 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως το ανώτερο 3 τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

Τέλος ως προς τους εργατοτεχνίτες  που αμείβονται με το κατώτατο ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 6 το ανώτερο τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Είναι σαφές και ευρέως αποδεκτό από όλους, πως αποτελεί εθνικό στόχο να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας σε επίπεδα κατώτερα του 10%, όχι μόνο για να αρθούν οι προαναφερθέντες περιορισμοί, αλλά και να αναταχθεί συνολικά η ελληνική οικονομία, μέσω της τόνωσης της απασχόλησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός της ανεργίας, σε συνδυασμό με την τόνωση των κατώτατων αμοιβών, άμεσα ή έμμεσα, θα φέρουν την πολυπόθητη «άνοιξη» στην τόσο ταλαιπωρημένη οικονομία μας!

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων