Πρακτικό παράδειγμα υπολογισμού μισθοδοσίας υπαλλήλου. Χρηστικοί τρόποι αντιμετώπισης!

0
20934

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6908640340

 

Στο σημερινό μας άρθρο θα παρουσιάσουμε ένα χρηστικό παράδειγμα υπολογισμού μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου, βοηθώντας έτσι τους νέους συναδέλφους που ασχολούνται με το νευραλγικό κομμάτι των εργατικών να λύσουν κάποιες βασικές απορίες.

Παράδειγμα: Εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ προσλήφθηκε σε μια εταιρία την 01/03/2020. Ο λογιστής της επιχείρησης να ενημερώσει τον εργοδότη για όλες τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει.

Βασικοί υπολογισμοί που πρέπει να γνωρίζουμε:

Κανόνας λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας: Μικτές αποδοχές+Εργοδοτικές εισφορές=Καθαρές πληρωτέες αποδοχές+ΦΜΥ+Εισφορά αλληλεγγύης+Συνολικές ασφαλιστικές εισφορές προς απόδοση.

Καθαρές πληρωτέες αποδοχές εργαζόμενου= Μικτές αποδοχές-Εισφορές εργαζόμενου-ΦΜΥ-Εισφορά αλληλεγγύης.

Συνολικές ασφαλιστικές εισφορές προς απόδοση= Ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου+Εργοδοτικές εισφορές.

Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για τον εργοδότη= Μικτές αποδοχές+Εργοδοτικές εισφορές=Καθαρές πληρωτέες αποδοχές+ΦΜΥ+Εισφορά αλληλεγγύης+Συνολικές ασφαλιστικές εισφορές προς απόδοση.

Ασφαλιστικό πακέτο ΙΚΑ-ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ( πακέτο κάλυψης 101)- Ποσοστό κρατήσεων εργαζόμενου= 15,75%*Μικτού Μισθού.

Ασφαλιστικό πακέτο ΙΚΑ-ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ( πακέτο κάλυψης 101)-Ποσοστό κρατήσεων εργοδότη= 24,81%*Μικτού Μισθού.

Ασφαλιστικό πακέτο ΙΚΑ-ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ(πακέτο κάλυψης 101)-Ποσοστό κρατήσεων εργαζόμενου+εργοδότη=40,56%*Μικτού Μισθού.

Συνεχίζοντας την θεωρητική μας ανάλυση, πριν δούμε όλα τα παραπάνω με νούμερα, παραθέτουμε κάποιους βασικούς κανόνες και υπολογισμούς που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού της μισθοδοσίας ενός εργαζόμενου που αμείβεται με μισθό και χαρακτηρίζεται από την εργατική νομοθεσία ως υπάλληλος.

Ασφαλιστικές μέρες εργασίες υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, είτε με πενθήμερο, είτε εξαήμερο, αλλά πάντα με 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαία= 25 ασφαλιστικές μέρες εργασίας=25 ένσημα.

Ημερομίσθιο υπαλλήλου= Μικτός μισθός/25.

Ωρομίσθιο υπαλλήλου= Ημερομίσθιο/6,667= Μικτός Μισθός*0,006.

Μικτός Μισθός υπαλλήλου, κατά το Υπουργείο Εργασίας και το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη= Μικτές αποδοχές = Εβδομαδιαίες ώρες x 4,166 x Ωρομίσθιο.

Αφού παραθέσαμε τους πολύ βασικούς αυτούς υπολογισμούς που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου, πάμε τώρα να δούμε όλα αυτά με νούμερα. Θα ενημερώσουμε λοιπόν τον εργοδότη και τον εργαζόμενο του παραδείγματος μας, ο οποίος προσλήφθηκε την 1/3/2020  με το βασικό κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, για όλα αυτά που απαιτούνται από τον Νόμο.

Ανάλυση παραδείγματος:

Μικτός μισθός=650 ευρώ

ΦΜΥ, Εισφορά αλληλεγγύης=0(μηδέν)

Ημερομίσθιο Υπαλλήλου= 650/25= 26 ευρώ

Ωρομίσθιο Υπαλλήλου= 650*0,006=3,90 ευρώ.

Μικτός μισθός με βάση τον τύπο του Εργάνη= 40 ώρες εβδομαδιαίες*4,166*3,90=649,896 ευρώ.( Παρατήρηση: Κατά την πρόσληψη του μισθωτού δεν θα βάλουμε ως μικτό μισθό τα 649,896 ευρώ, αλλά τον νόμιμο κατώτατο νομοθετημένο μισθό των 650 ευρώ. Ο τύπος του Εργάνη είναι πολύ σημαντικός και για αυτό τον μνημονεύουμε κυρίως στις περιπτώσεις της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης).

Ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου( πακέτο κάλυψης 101)= 15,75%*650=102,37 ευρώ.

Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη( πακέτο κάλυψης 101)= 24,81%*650=161,27 ευρώ.

Συνολικές ασφαλιστικές εισφορές προς απόδοση= 102,37+161,26=263,63 ευρώ.( Χρηστικός τρόπος υπολογισμού με βάση το πακέτο 101-ΙΚΑ-ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ: Μικτός Μισθός*40,56%=650*40,56%=263,64 ευρώ).

Καθαρές πληρωτέες αποδοχές εργαζόμενου( τι μπαίνει δηλαδή στον τραπεζικό του λογαριασμό)=650-102,37=547,63 ευρώ. Ουσιαστικά στο παράδειγμα μας που δεν υπάρχει ΦΜΥ και εισφορά αλληλεγγύης, με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος ο καθαρός πληρωτέος μισθός του εργαζόμενου βγαίνει πρακτικά από τον τύπο: (1-0,1575)*650= 0,8425*Μικτό Μισθό= 0,8425*650=547,63 ευρώ.

Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για τον εργοδότη=650 ευρώ+ 161,27 ευρώ=811,27 ευρώ. Ουσιαστικά με τα δεδομένα που έχουμε στο παράδειγμα μας, ο εργοδότης υπολογίζει πρακτικά την επιβάρυνση του εργαζομένου του ως εξής: Μικτές αποδοχές+Εργοδοτικές εισφορές=(1+0,2481)*Μικτές Αποδοχές=1,2481*650 ευρώ=811,27 ευρώ.

Το taxvoice.gr είναι πάντα δίπλα στους νέους συναδέλφους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας και ζητάνε επίμονα πρακτικές λύσεις και απαντήσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Η σύνταξη και ο υπολογισμός μισθοδοσίας, μόνο απλή υπόθεση δεν αποτελεί, όχι μόνο για τους νέους, αλλά και τους πιο έμπειρους συναδέλφους.

Άλλωστε, οι αλλαγές που βιώνουμε σε συνεχή βάση απαιτούν συνεχή επιμόρφωση και διαρκή εκπαίδευση όλων μας.

Το taxvoice.gr δεν είναι ένας απλός καθημερινός σας σύμβουλος.

Είναι ο σύμβουλος που εμπιστεύεστε!

Μείνετε συντονισμένοι..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων