Ο εργοδότης μου με προσέλαβε σαν εργάτη, ενώ είμαι υπάλληλος. Ποια είναι η άποψη του νομοθέτη;

0
1542

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

Η διάκριση ενός μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον περιεχόμενο στη σύμβαση εργασίας χαρακτηρισμό αυτού ή από τον τρόπο αμοιβής του.

Χρήσιμες επισημάνσεις:

  • Εργασία εργάτη θεωρείται αυτή που προέρχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την καταβολή σωματικής ενέργειας.
  • Εργασία υπαλλήλου θεωρείται αυτή που είναι προϊόν πνευματικής καταβολής, δηλαδή όταν ο εργαζόμενος έχει την κατάρτιση και εμπειρία που απαιτείται γι΄αυτήν και την εκτελεί με υπευθυνότητα.
  • Για τον χαρακτηρισμό λοιπόν προσώπου ως υπαλλήλου, απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία, θεωρητική μόρφωση και ιδίως ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας, διότι μόνο όταν συντρέχουν αυτά τα στοιχεία κατά την εκτέλεση της εργασίας το πνευματικό στοιχείο υπερτερεί του σωματικού.

 

Συμπέρασμα:

  1. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά του υπεύθυνου λογιστή για τα εργατικά ζητήματα, σχετικά με τον χαρακτηρισμό ενός εργαζόμενου ως υπαλλήλου ή εργάτη, κατά τη διαδικασία πρόσληψης του.
  2. Πολλές φορές η διάκριση αυτή είναι και υποκειμενική, καθώς εναπόκειται στην ερμηνεία που θα δώσει ο καθένας, αλλά και στις υποδείξεις του εργοδότη.
  3. Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας, η αποζημίωση απόλυσης και πολλά άλλα τέτοιας φύσεως θέματα, διαφέρουν σε αρκετά σημεία, στον υπάλληλο, σε σχέση με τον εργάτη.
  4. Στις εξαιρετικές, πλην όχι σπάνιες όμως περιπτώσεις που ο εργαζόμενος και ο εργοδότης καταφύγουν στη δικαστική οδό, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο τρόπος που προσλήφθηκε ο εργαζόμενος μέσω της σύμβασης του και του τρόπου αμοιβής του με μισθό ή ημερομίσθιο, δεν θα αποτελέσει τον κρίσιμο παράγοντα για την διαλεύκανση των πραγματικών δεδομένων.
  5. Το δικαστήριο λοιπόν θα συνεκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά και τη φύση της εκάστοτε εργασίας και θα κρίνει αναλόγως..

 

Το taxvoice.gr είναι ο σύμβουλος που εμπιστεύεστε και στα πολύ λεπτά και κρίσιμα εργατικά ζητήματα..

Μείνετε συντονισμένοι..

 

Πηγή: Α.Π 661/2019

 

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων