Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  Μερική-εκ περιτροπής-διαλείπουσα απασχόληση. Ας τις γνωρίσουμε καλύτερα!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Μαρία Σ. Μούκα
  Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

   

  Μερική-εκ περιτροπής-διαλείπουσα απασχόληση. Γιατί μας μπερδεύουν; Ας τις γνωρίσουμε καλύτερα στην θεωρία και στην πράξη.

  Σύνηθες στην εξαρτημένη εργασία είναι η πλήρης απασχόληση, δηλαδή 8ωρη  και πενθήμερη εργασία. Πολλές φορές συναντάμε και συμβάσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής ή διαλείπουσας. Έννοιες που όπως γνωρίζω από την εμπειρία μου, δυσκολεύουν πολλές φορές όσους  ασχολούνται με την μισθοδοσία και την διαφοροποίηση  μεταξύ τους.

  Πάμε λοιπόν με απλά παραδείγματα να τις ξεδιαλύνουμε και να δούμε πως χειριζόμαστε την κάθε μια :

  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (part time work)

  Όταν ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται σε μια επιχείρηση λιγότερες ώρες από τις νόμιμες, αλλά καθημερινά, υπάγεται στην έννοια της μερικής απασχόλησης. Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, η οποία, εκτός από το έντυπο Ε3 – έντυπο πρόσληψης που αναρτάται πριν την έναρξη εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ, υποβάλλεται στην πλατφόρμα και το έντυπο Ε9 – Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας.

  Υπολογισμός μισθού στην μερική απασχόληση

  Ο κ.Γεωργίου, εργάζεται σε μια επιχείρηση με πλήρες ωράριο εργασίας, δηλαδή 40 ώρες εβδομαδιαίως, πενθήμερη απασχόληση και μισθό € 1500,00. Αν εργαστεί με μερική απασχόληση δηλαδή 30 ώρες την εβδομάδα (6 ώρες 5 μέρες την εβδομάδα), να υπολογίσετε τον μισθό του και στις δυο περιπτώσεις :

  • € 1500/25 = € 60 το ημερομίσθιο στην πλήρη απασχόληση
  • € 1500/25/6,67 = € 8,99 το ωρομίσθιο στην πλήρη απασχόληση
  • € 1500Χ30/40 = € 1125 ο μισθός στην μερική απασχόληση
  • € 1500Χ 6 ημέρες/25ημέρες χ40ώρες = 9000/1000 = € 9,00 ωρομίσθιο στην μερική απασχόληση ή € 1125Χ6 ημέρες/25ημέρες Χ 30’ωρες = €6750/750 = € 9,00
  • € 9,00 Χ 6ώρες = € 54 το ημερομίσθιο στην μερική απασχόληση

  Άδεια και επίδομα αδείας

  Aν εργάζεται μειωμένο ωράριο κάθε μέρα, τότε δικαιούται κανονικά τις μέρες αδείας αλλά με μειωμένες αποδοχές. Δηλαδή είναι δυο μέρες για κάθε 25 ημέρες εργασίας. Το επίδομα αδείας ισούται με τις αποδοχές αδείας με τον περιορισμό ότι δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει το μισό μισθό ή τα 13 ημερομίσθια.

  Πόσα ένσημα μου αναγνωρίζονται στην μερική απασχόληση;

  Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του Ν1892/1990, κοινοποιήθηκαν οι μέρες ασφάλισης των μερικώς απασχολουμένων. Έτσι σύμφωνα με τον νόμο αυτό αναγνωρίζονται όλες οι μέρες εργασίας ανεξάρτητα αν αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο.

  ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

  Όταν ένας εργαζόμενος απασχολείται λιγότερες μέρες την εβδομάδα ή λιγότερες εβδομάδες τον μήνα, ή λιγότερους μήνες το έτος ή και με συνδυασμό αυτών αλλά πλήρες ημερήσιο ωράριο υπάγεται στην έννοια της εκ περιτροπής απασχόλησης. Εκτός από το Ε3 – έντυπο πρόσληψης και εδώ πρέπει η σύμβαση να υποβάλλεται με το έντυπο Ε9 στο Εργάνη όπως εξηγήσαμε και πριν στην  μερική απασχόληση.

  Υπολογισμός μισθού σε εκ περιτροπής απασχόληση

  Έστω στο ίδιο παράδειγμα μας με τον κ. Γεωργίου με πλήρη απασχόληση δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα, πενθήμερη απασχόληση και μισθό € 1500,00. Αν εργαστεί με εκ περιτροπής απασχόληση δηλαδή 2 ημέρες την εβδομάδα και 16 ώρες (8 ώρες την μέρα). Να υπολογιστεί ο μισθός του:

  • € 1500Χ16/40= 600 ευρώ ο μισθός του λόγω εκ περιτροπής εργασίας
  • € 600Χ 6ημέρες/25ημέρεςχ16ώρες = 3600/400= 9 ευρώ το ωρομίσθιο ή € 1500Χ 6 ημέρες/25χ40=9000/1000= 9 ευρώ
  • € 9Χ8ώρες = € 72 το ημερομίσθιο

   

  Άδεια και επίδομα αδείας

  Σε περίπτωση εκ περιτροπής απασχόλησης, οι μισθωτοί δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος και για κάθε μήνα απασχόλησης άδεια με αποδοχές ίση με το 1/12 της άδειας για τους μισθωτούς με πλήρη απασχόληση. Και ευλόγως θα με ρωτήσετε μα πως υπολογίζω την άδεια; Ας δούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε.

  Έστω ο κ. Γεωργίου εργάζεται με εκ περιτροπής απασχόληση 4 μήνες και 80 ημέρες συνολικά.

  Το πρώτο ημερολογιακό έτος δικαιούται άδεια ως εξής: 80 εργάσιμες μέρες /25=3,2=3.Πολλαπλασιάζουμε με το 1/12 των 20 ημερών και έχουμε 20/12=1,66=1,7=2 (στρογγυλοποίηση). ‘Αρα 2Χ3=6ημέρες περίπου.

  Το δεύτερο ημερολογιακό έτος δικαιούται άδεια ίση με το 1/12 των 21 ημερών. Έτσι αν συνολικά το δεύτερο έτος έχει δουλέψει 160 ημέρες (80 πρώτο έτος +80δευτερο έτος),εχουμε160/25=6,4. Άρα 21/12=1,75 οπότε 1,75Χ6,4=11,2 δηλαδή 11 ημέρες. Και το τρίτο έτος δικαιούται το 1/12 των 22ημερών δηλαδή 1,83Χ6,4=11 ημέρες.

  Ως επίδομα αδείας για το πρώτο έτος δικαιούται ποσό ίσο με τις αποδοχές αδείας,  αλλά  να μην ξεπερνάει τα 13 ημερομίσθια. Για το δεύτερο και το τρίτο έτος το επίδομα είναι πλήρες, δηλαδή 13 ημερομίσθια συνολικά.

  ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

  Όταν ένας εργαζόμενος απασχολείται λίγες μόνο ώρες την εβδομάδα με πλήρες ωράριο ή και με λιγότερες ώρες ημερησίως υπόκεινται στην έννοια της διαλείπουσας απασχόλησης.

  Η άδεια το πρώτο ημερολογιακό έτος είναι 2 ημέρες για κάθε 25 ημέρες πραγματική εργασία.

  Μετά το δεύτερο ημερολογιακό έτος μέχρι να συμπληρωθούν 12 μήνες από την πρόσληψη, η άδεια είναι 2 ημέρες ανά 25 ημέρες πραγματική εργασία. Μετά την συμπλήρωση των 12 μηνών από την πρόσληψη, είναι 2,08333 ημέρες αδείας (δηλαδή 25/12)για κάθε 25 ημέρες πραγματικής εργασίας.

  Στο τρίτο έτος και μέχρι να συμπληρωθούν 24 μήνες από την πρόσληψη, δικαιούται άδεια βάση του τύπου : πραγμ.ημέρες εργασίαςΧ25/12Χ25

   

  Σχετική βιβλιογραφία –links:

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Καραγιάννης Ιωάννης 17η έκδοση

  https://www.sepe.gov.gr/ergasiakes-scheseis/nomothesia-ergasiakes-scheseis/adeies-ergasiakes-scheseis/etisia-kanoniki-adeia/dialeipousa-ek-peritropis-i-meriki-apascholisi/

  https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=151

  http://www.den.gr/Post/24/782/el/Ek-peritropis-apasxolisi/

  Το πρόσωπο που αναφέρεται στο παράδειγμα δεν είναι υπαρκτό.

   

   

   

   

  Μαρία Σ. Μούκα

  Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ