ΕΦΚΑ: Πότε μπορώ να έχω έκπτωση 25% στις ατομικές μου ασφαλιστικές εισφορές;

0
400

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, , εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Σημαντική παρατήρηση:

Η διευκόλυνση αυτή ισχύει για όσους αυτοαπασχολούμενους επιλέξουν να να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ατομικές τους εισφορές στον ΕΦΚΑ. Για το μήνα Φεβρουάριο, έκτακτα οι εισφορές πληρώνονται εμπρόθεσμα έως και τις 10/04/2020.

 

Πηγή: Άρθρο 19 ΠΝΠ30.03.2020/2020

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων