Μπορώ να εργάζομαι σε παραπάνω από έναν εργοδότη και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις?

0
23377

Athanasios Goliaras
Accountant
18, Aristeidou street
GR-63100 Polygyros Chalkidikis
GREECE

Ερώτημα :

Μπορώ να εργάζομαι σε παραπάνω από έναν εργοδότη και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις? Αν η δουλειά μου και στους 2 εργοδότες ξεπερνάει τις 40 ώρες τη βδομάδα γίνεται?? Δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτό το θέμα…με βάση τις διατάξεις…του ΙΚΑ και του Υπουργείου εργασίας…που είναι πολλές φορές συγκρουόμενες…Σε ποιες διατάξεις να βασιστώ??

Απάντηση:

Συνοπτικά: στην πράξη μπορεί να υπάρχει απασχόληση, αλλά νομικά απαγορεύεται η απασχόληση πέραν των 40 ωρών/εβδομάδα (το σύστημα δεν μπλοκάρει την υποβολή δηλώσεων). Ο κάθε εργοδότης πληρώνει κανονικά τις εισφορές που του αναλογούν (είτε και οι δύο ως μερική απασχόληση είτε ο ένας πλήρης και ο άλλος μερική απασχόληση). Εννοείται ότι η ετήσια κανονική άδεια πρέπει να λαμβάνεται στην ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να δει αν τον συμφέρει να έχει παράλληλη απασχόληση, επειδή αυτήν δημιουργεί αυξημένο φορολογητέο εισόδημα, οπότε συνήθως προκύπτει αυξημένος φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης (όταν εφαρμόζεται), αφού ο κάθε εργοδότης διενεργεί την τυχόν παρακράτηση φόρου και εισφοράς βάσει των αποδοχών που χορηγεί μόνο ο ίδιος. Τέλος, αν οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν το ποσό των 6.500,00 € ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επιστροφή των επιπλέον καταβληθεισών εισφορών από τον e–ΕΦΚΑ.

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ:
 
Μετά την καθιέρωση από 1/1/1984 της εβδομαδιαίας εργασίας των 40 ωρών, με ΕΓΣΕΕ της ΓΣΕΕ για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σ΄ ολόκληρη τη χώρα, η σημασία των διατάξεων για το ανώτατο νόμιμο ωράριο έχει πρακτική εφαρμογή και αφορά τον τρόπο πρόσθετης αμοιβής. Ειδικότερα με το άρθ.1 του Ν.3385/2005 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Ν.2874/2000 και καθιερώνεται για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ωρών την εβδομάδα, η απασχόληση 5 ωρών επιπλέον εβδομαδιαίως, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο και 8ωρών εβδομαδιαίως για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο, ως υπερεργασία, η πραγματοποίηση της οποίας ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ:

Μετά την 14/2/1984 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ, καθιερώθηκε από 1/1/1984 η εβδομάδα των 40 εργάσιμων ωρών για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε ολόκληρη τη χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Ειδικά για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, το παραπάνω ωράριο είχε καθιερωθεί από 1/1/1983. Έτσι, το ανώτατο συμβατικό ημερήσιο ωράριο σήμερα είναι 8 ώρες για όσους απασχολούνται πενθήμερο (κατ’ ανώτατο όριο), και 6,40 ώρες στο σύστημα εξαήμερης απασχόλησης.
Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων